Met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 in werking treedt wijzigen de regels van toezicht en bestuur voor de vereniging, stichting coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. De doelstelling van deze wet is om misbruik van deze rechtspersonen door bestuurders en commissarissen te voorkomen. De regels van deze wet hebben directe werking.

Wat er verandert? Met ingang van deze wetgeving zullen bestuurders en commissarissen beter onderscheid dienen te maken tussen hun eigen belangen en die van de rechtspersoon. Indien de belangen van de rechtspersoon en die van bestuurders of commissarissen botsen mogen zij niet deelnemen aan het overleg betreffende dit besluit. Ook mogen ze hier niet over besluiten en of stemmen. Kan het bestuur hierdoor geen besluit nemen, dan neemt de Raad van Commissarissen een besluit . Is die er niet dan besluiten de leden. Bij een stichting gelden andere regels, deze hebben geen andere organen of leden, hierdoor dient het bestuur alle overwegingen betreffende het besluit schriftelijk vast te stellen, alleen op deze wijze kunnen zij dan een besluit nemen.

Verder treedt er ook een beperking in betreffende het meervoudig stemrecht. Bestuurders mogen geen extra stemmen meer hebben. Dus een bestuurder kan niet twee stemmen hebben, dit is van belang om de doelstellingen van de rechtspersoon te dienen. De aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen wordt met door de wet verzwaard. Op het moment dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling die heeft bij gedragen aan het faillissement kan de verantwoordelijke van deze onbehoorlijke taakvervulling aansprakelijk gesteld worden. Deze verzwaring van de aansprakelijkheid heeft tot gevolg dat er meer persoonlijke risico is.

Tot slot kan een bestuurder of commissaris ook makkelijk worden ontslagen. Met ingang van de WBTR worden de gronden van ontslag uitgebreid. Ontslag kan nu al plaatsvinden door de rechter indien zo’n bestuurder of commissaris zijn taak verwaarloost of er ingrijpende wijzigingen plaatsvinden in zijn omstandigheden. Dit is overigens alleen van toepassing bij een stichting.

Het gevolg van deze wetswijziging voor bestuurders en commissarissen is dat er wijzigingen dienen doorgevoerd te worden in de statuten. Om bijvoorbeeld onbehoorlijke taakvervulling te voorkomen moeten er duidelijke afspraken betreffende aankopen en financiën staan in de statuten. Ook dienen per ingang van deze wet in de statuten regels opgenomen te worden betreffende ontstentenis en belet van bestuurders.

Wilt u meer over deze wetswijziging en de gevolgen voor u weten? Neem dan contact met ons op via e-mail info@esq.nl of bel ons op 0162-523033.

Call Now ButtonBel voor informatie