Als je als gescheiden ouder met je kind(eren) naar het buitenland wil afreizen, heb je daarvoor in beginsel toestemming nodig van de andere ouder. Dit is alleen anders als er sprake is van eenhoofdig gezag; in dat geval mag je zelf de beslissing nemen om naar het buitenland te vertrekken. In veruit de meeste gevallen hebben gescheiden ouders echter gezamenlijk gezag, en is voor vertrek naar het buitenland toestemming van de andere ouder noodzakelijk.

Je mag in beginsel zelf met de andere ouder een brief of verklaring schrijven en ondertekenen. Je kunt ook het toestemmingsformulier van de rijksoverheid invullen en de andere ouder een handtekening laten zetten. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland) Met dit formulier weet je zeker dat je de juiste gegevens bij de hand hebt.

Vraag de toestemming op tijd, zeker als je gebonden bent aan een reisdatum!

Het kan namelijk voorkomen dat de andere ouder het niet eens is met de voorgenomen vakantie en weigert om toestemming te verlenen. Je kunt het geschil dan voorleggen aan de rechtbank en vervangende toestemming voor vertrek naar het buitenland vragen. Het uitgangspunt in een dergelijke procedure is dat de rechter een beslissing neemt die in het belang van het kind (of de kinderen) wenselijk wordt geacht.

Wat in een dergelijke procedure nog wel eens aan de orde komt, is dat de andere ouder vreest voor de veiligheid van het kind (of de kinderen) tijdens de vakantie. Over het algemeen grijpt de rechter dan terug op het reisadvies dat de rijksoverheid heeft uitgebracht voor het beoogde vakantieland. Zolang er door de rijksoverheid geen negatief reisadvies is afgekondigd (en er ook geen andere bezwaren komen vast te staan), wordt er in de regel vervangende toestemming voor de vakantie verleend.

In veel gevallen wordt vervangende toestemming gevraagd in een kort geding procedure, vanwege het spoedeisende belang bij een beslissing van de rechtbank. Ook een kort geding kost echter tijd en de ervaring leert dat ook een zitting in kort geding momenteel even op zich kan laten wachten. Ik adviseer je dan ook om niet tot het laatste moment te wachten met de aanvraag van een procedure.

Heb je vragen? Neem dan gerust even contact met mij op.

Geert de Haas

Esq. Advocaten

Call Now ButtonBel voor informatie