Een nieuwe verzekering afsluiten? Voor haast iedere denkbare verzekering en veel andere financiële producten is een vergelijkingssite beschikbaar, waarop u niet alleen de prijs kunt vergelijken, maar ook bijvoorbeeld de dekking en het eventuele eigen risico. De vergelijkingssites zijn op hun beurt eveneens te vergelijken, omdat vergelijkingssite A een geheel andere uitkomst kan geven dan vergelijkingssite B. Deze verschillen kunnen worden ingegeven doordat andere verzekeraars worden vergeleken, maar ook doordat ze een leadvergoeding ontvangen en er daardoor belang bij hebben dat een specifieke maatschappij steeds hoog scoort. De AFM is van mening dat hierdoor sprake is van bemiddelen en introduceert om die reden een vergunningplicht voor vergelijkingssites.

Bemiddelen is volgens de Wet financieel toezicht het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst tussen een cliënt of consument en een verzekeraar. Hoewel het uitsluitend vergelijken van producten geen bemiddelen hoeft te zijn, maakt het feit dat deze producten vaak direct via de vergelijkingssite kunnen worden afgesloten toch dat er wordt bemiddeld. De AFM gaat een stap verder en spreekt van bemiddelen, indien:

–       De vergelijkingssite andere gegevens dan de naw-gegevens en het telefoonnummer en e-mailadres van de klant vraagt en op basis van deze gegevens een vergelijking maakt.
–       Er afspraken zijn gemaakt tussen de vergelijkingssite en de aanbieder, bemiddelaar of klant, welke tot doel heeft deze partijen met elkaar in contact te brengen. Een leadvergoeding is een aanwijzing dat een dergelijke afspraak bestaat.

Daarnaast wordt het provisieverbod verstevigd. Voor veel financiële producten geldt al een provisieverbod voor adviseurs en bemiddelaars, omdat met een vergoeding in het vooruitzicht mogelijk niet het belang van de klant, maar de portemonnee van de tussenpersoon centraal staat. Dit geldt evengoed voor vergelijkingssites, zodat de AFM geen reden ziet voor hen een uitzondering te maken.

Vergelijkingssites die menen te bemiddelen kunnen tot 17 november aanstaande een vergunning aanvragen. Dit kan via het Digitaal Loket van de AFM. Houdt u er rekening mee dat de nodige documenten dienen te worden overgelegd, als ook dat er kosten aan de aanvraag verbonden zijn. Ook wanneer u de aanvraag intrekt, bent u de AFM een vergoeding verschuldigd voor de reeds verrichtte werkzaamheden. Twijfelt u of u een vergunning aan dient te vragen of wilt u weten wat de vergunningplicht en het toezicht van de AFM inhouden? Neemt u dan contact op met ESQ Advocaten via 0162-523033.

Call Now ButtonBel voor informatie