Uw minderjarige kind wordt aangereden door een auto of komt als gevolg van een duw lelijk ten val. Wie dient in dat geval de medische kosten te vergoeden? En uw schade als ouder van het kind doordat u bijvoorbeeld onbetaald verlof hebt moeten nemen om voor het kind te zorgen of omdat u het ongeluk hebt zien gebeuren?

Vaststellen aansprakelijkheid
In de wet is bepaald dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij iemand anders aansprakelijk is en om die reden de schade dient te vergoeden. Iemand kan aansprakelijk zijn omdat hij een handeling heeft verricht welke als onrechtmatig wordt bestempeld of omdat hij onvoldoende voorzichtig is geweest. De wijze waarop de schade is ontstaan bepaalt aan welke vereisten moet zijn voldaan voor het aannemen van aansprakelijkheid. Het voert te ver om deze vereisten te bespreken, maar boven alles geldt dat men niet aan de vergoeding van schade toekomt, indien niet vaststaat dat de schadeveroorzaker ook tevens aansprakelijk is.

Schade van het kind
Komt vast te staan dat een ander aansprakelijk is voor de ontstane schade, dan moet worden bezien welke schade is ontstaan. De schade welke het kind heeft geleden lijkt gemakkelijk vast te stellen; zit er een gat in zijn broek of ligt de fiets in de kreukels, dan is duidelijk dat deze schade moet worden vergoed. Heeft het kind letsel opgelopen, dan wordt het lastiger om vast te stellen wat de schade is. Een volwassene die zijn functie (tijdelijk) niet kan vervullen kan inkomensderving aantonen, maar hoe zit dat met een kind dat professioneel sporter had willen worden en dit door een kapotte knieschijf nooit meer zal kunnen? In dat geval moet de rechter het smartengeld inschatten met behulp van onder meer de aard van het letsel, de te verwachten hersteltermijn en de gederfde levensvreugde.

Materiële schade ouders
De wet is erg stellig voor wat betreft de vergoeding van schade die niet door het kind zelf, maar door u als ouder is geleden. Alleen de zogeheten ‘verplaatste’ schade komt voor vergoeding in aanmerking. Dit zijn de kosten die u als ouder hebt gemaakt ten behoeve van het kind, welke kosten eigenlijk alsnog namens het kind worden gevorderd. Een doosje pleisters welke u voor het kind hebt gekocht wordt wel vergoed, de tablet welke u aanschaft om vanuit het ziekenhuis te kunnen werken niet.

Zorgkosten en affectieschade
Uiteraard mag u de zorg voor uw gewonde kind op u nemen. De schadeveroorzaker hoeft echter niet meer te vergoeden dan wanneer de zorg uit handen zou zijn gegeven aan een professional. Besluit u om onbetaald verlof te nemen, dan is de inkomensderving welke u lijdt voor uw eigen rekening. Schakelt u 24-uurs zorg in, terwijl een tweemaal daags bezoek van een verpleegster voldoende is, dan zullen slechts de kosten van een tweemaal daags bezoek worden vergoed. De overige kosten blijven voor uw eigen rekening.

Overigens is er een wetsvoorstel aanhangig dat een ruimere vergoeding voor de zorg door naasten mogelijk maakt. Zo is in dit wetsvoorstel een vergoeding voor inkomensderving geïntroduceerd, mits het een redelijke vergoeding betreft; zegt u uw baan op omdat uw kind zijn arm heeft gebroken, dan zult u deze inkomensderving niet bij de schadeveroorzaker weg kunnen leggen. Daarnaast maakt het wetsvoorstel het mogelijk om affectieschade te claimen. Dit is het verdriet dat u als ouder hebt vanwege het blijvende letsel of overlijden van uw kind. Of en wanneer het wetsvoorstel tot nieuwe wetgeving leidt, is bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend.

Shockschade
Shockschade is de schade welke u als ouder lijdt, doordat u rechtstreeks bent geconfronteerd met de schadeveroorzakende gebeurtenis of de ernstige gevolgen hiervan. Was u bijvoorbeeld betrokken bij het verkeersongeval waarbij uw kind ernstig gewond is geraakt, dan kan er sprake zijn van schade welke wordt aangeduid als shockschade. Wordt u opgeroepen naar het ziekenhuis te komen waar uw kind alweer enigszins opgelapt in een ziekenhuisbed ligt, dan zult u hier eveneens van ondersteboven zijn, maar is er geen sprake van shockschade welke voor vergoeding in aanmerking komt. Het bedrag aan shockschade wordt door de rechter onder meer aan de hand van de ernst van het geestelijke letsel ingeschat.

Heeft uw kind schade geleden en wilt u de kosten verhalen op de schadeveroorzaker? Neem dan contact op met ESQ Advocaten voor een kosteloos intakegesprek! Mail naar info@esq.nl of bel 0162-523033

Call Now ButtonBel voor informatie