Tussenpersoon niet aansprakelijk na afwijzing dekking door ontbreken autoalarm bij diefstal

Het gerechtshof in Den Bosch heeft vorige week een interessant arrest gewezen voor assurantietussenpersonen en autobezitters. Een vrouw had haar oldtimer –een Mercedes 450 SL- op de parkeerplaats van een garagebedrijf geparkeerd, omdat zij deze via het garagebedrijf wilde verkopen. Terwijl de auto daar stond, werd deze gestolen. De vrouw heeft haar assurantietussenpersoon aangesproken, omdat zij er onvoldoende op zou zijn gewezen dat er een bepaald beveiligingssysteem aanwezig diende te zijn. Het hof gaat hier echter niet in mee.

Gebeurtenis

De vrouw had de Mercedes sinds 2005 verzekerd. In november 2012 is de auto gestolen terwijl deze op het parkeerterrein van een garagebedrijf stond. De vrouw wilde de auto via het garagebedrijf verkopen, zodat de auto gedurende de periode dat deze bij het garagebedrijf stond in haar eigendom is gebleven en zij dus ook voor de verzekering diende zorg te dragen. De vrouw dient een claim in bij haar verzekeraar, maar de verzekeraar weigert dekking. Conform de alarmclausule had er immers een beveiligingssysteem conform klasse 3 AA/03 aanwezig moeten zijn, maar zoals de vrouw heeft vermeld op het schadeaangifteformulier, beschikte de Mercedes niet over een dergelijk beveiligingssysteem.

Assurantietussenpersoon

Nadat de verzekeraar weigert de schade te vergoeden wendt de vrouw zich tot haar assurantietussenpersoon. Ze stelt dat haar adviseur haar er op had moeten wijzen dat de verzekeringspolis in 2011 was vernieuwd en dat de voorwaarden waren gewijzigd. De assurantieadviseur had haar er specifiek op moeten wijzen dat de betreffende alarminstallatie moest zijn ingebouwd om dekking te verkrijgen onder de verzekeringspolis. Dit zou voortvloeien uit de zorg- en informatieplicht van de adviseur. De adviseur is het hiermee niet eens en voert verweer.

Standpunt gerechtshof

Het gerechtshof gaat niet mee in de stelling van de vrouw dat haar assurantieadviseur haar schade moet vergoeden. Het hof is immers van mening dat er geen causaal verband bestaat tussen de weigering van de verzekeraar om tot vergoeding van de schade over te gaan en de beweerde schending van de zorg- en informatieplicht van de adviseur. Ook onder de oude polis, en met de voorwaarden zoals deze ook al voor 2011 bestonden, moest er een beveiligingssysteem met SCM-certificaat aanwezig zijn. De assurantietussenpersoon had er bovendien in februari 2011 nog op gewezen dat een alarminstallatie erg belangrijk was, waarna de vrouw reageerde dat zij een alarm zou laten installeren zodra de auto uit de winterstalling zou komen.

Vergelijkbare situatie

In een vergelijkbare situatie is het een cliënt van mijzelf echter wel gelukt om een vergoeding van de assurantietussenpersoon te verkrijgen, nadat dekking werd geweigerd door de verzekeraar. In deze situatie was er ingebroken in een bedrijfswagen en waren kostbare gereedschappen weggenomen. In het geval van mijn cliënt gaf de assurantieadviseur echter toe nooit de verplichte alarminstallatie ter sprake te hebben gebracht, hetgeen een wezenlijk verschil maakt ten opzichte van de besproken casus.

Is uw auto gestolen of zijn er goederen uit uw auto ontvreemdt en hebt u een discussie met uw verzekeraar of assurantietussenpersoon over de dekking? Neemt u in dat geval vrijblijvend contact met ons op.

 

Call Now ButtonBel voor informatie