In het Nederland Juristenblad (afl. 42 – 2020) een helder betoog van Lianne Wijntjens (UvT) voor meer aandacht voor excuses in het Nederlandse (proces-)recht. “Het spijt me” te horen is voor de benadeelde van grote waarde. Excuses voor schadeveroorzakende handelen worden echter nauwelijks gemaakt uit angst zo schuld/aansprakelijkheid te erkennen.     Wijntjens onderzoek maakt duidelijk dat dit maar zeer zelden zo door rechters wordt geïnterpreteerd. “De nadruk die wordt gelegd op de juridische risico’s van het aanbieden van excuses is onterecht” zo zegt zij. “Veel vaker hebben excuses juist allerlei positieve gevolgen. Niet alleen heeft het aanbieden van excuses in zijn algemeenheid positieve juridische consequenties voor het slachtoffer, excuses blijken juist ook positieve juridische consequenties te hebben voor de aanbieder van de excuses.  Het feit dat excuses zijn aangeboden blijkt immers regelmatig in het voordeel van de aanbieder te worden meegewogen. Kortom, de juridische risico’s (voor zover die er al zijn) vallen in het niet bij de positieve effecten van het aanbieden van excuses.

Goed om dit als advocaat te bedenken in de procespraktijk.

Call Now ButtonBel voor informatie