Samenwonen? Zo zijn we niet getrouwd!

In 2016 werden iets meer huwelijken gesloten dan het jaar ervoor. Het aantal partnerschapsregistraties vertoont de laatste jaren een sterker stijgende lijn. Over de langere termijn gezien wordt er minder getrouwd. De afgelopen jaren is het aantal huwelijkssluitingen vrij stabiel rond de 65 duizend. In 2016 trouwden 65,2 duizendparen, een procent meer dan het jaar ervoor. Het aantal geregistreerde partnerschappen vertoont een stijgende lijn, en was met 15,7 duizend bijna een kwart hoger dan in 2015. (Bron: CBS)

Steeds meer mensen kiezen ervoor om niet te trouwen, en gaan ongehuwd samenwonen. Ongeveer de helft van de ongehuwd samenwonenden hebben een samenlevingscontract. We leggen hieronder uit dat het nogal wat uitmaakt of je wel of niet getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of een samenlevingscontract.

Een groot verschil met een huwelijk of geregistreerd partnerschap is dat er voor samenwoners geen recht bestaat op partneralimentatie. Dit kan voor de minstverdienende partner heel slecht uitpakken als die zijn/haar carrière op een lager pitje heeft gezet om bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen. Of als de een veel meer verdient dan de ander en je gewend bent geraakt aan een bepaalde levensstijl.

Ook bestaat er geen recht op pensioenverevening. Binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben de partners beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd. Voor samenwoners geldt dat niet.

Zoals blijkt kan je tegen een hoop vervelende dingen aanlopen waar je wellicht nooit aan hebt gedacht. Maar die wel van enorm groot belang zijn voor jouw toekomst.

Het is goed om voor je gaat samenwonen met elkaar afspraken te maken en deze op voorhand vast te leggen. Zodat het duidelijk is voor beiden wat u goed geregeld wilt zien voor uzelf en eventueel uw kinderen. Dat draagt eraan bij dat het verbreken van de relatie voor iedereen soepeler kan verlopen.

Gaat u als samenwoners uit elkaar en u heeft hier vragen over dan kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken, wij nemen dan de belangrijkste zaken die geregeld moeten worden bij het verbreken van een relatie met u door.

Marieke Simons 0162 523 033 of info@esq.nl

Call Now ButtonBel voor informatie