Bodyscans, DNA-onderzoek; we kunnen in een steeds vroeger stadium (erfelijke) aandoeningen ontdekken. Maar willen we weten wat ons mankeert of leeft de gemiddelde Nederlander met de gedachte ‘wat niet weet wat niet deert’? En als we weten wat ons mogelijk te wachten staat, moet de verzekeraar dit dan ook weten? 

Het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid, het Erfocentrum, is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat we de gevolgen van DNA-onderzoek vrezen, in het bijzonder in relatie tot het kunnen afsluiten van verzekeringen. Maar liefst twee derde van alle Nederlanders denkt dat erfelijkheidsonderzoek het lastiger maakt om een levensverzekering af te sluiten. De verzekeraar wil immers weten welk risico zij loopt wanneer zij een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering aanbiedt. De verzekeraar zal daarom altijd de nodige vragen stellen over uw gezondheid wanneer u een dergelijke verzekering aanvraagt. 

De antwoorden op gezondheidsvragen worden beoordeeld door een medisch adviseur. De medisch adviseur adviseert de verzekeraar of de verzekering, al dan niet onder nadere voorwaarden, tot stand kan komen. Als de medisch adviseur naar aanleiding van uw antwoorden over nadere informatie wenst te beschikken, dan mag hij een medische keuring verlangen. Dit mag ook standaard bij levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een bepaald verzekerd bedrag. In andere gevallen mag geen medische keuring worden verlangd. De verzekeraar mag overigens wel een hiv-test verplicht stellen wanneer u in de afgelopen vijf jaren bent behandeld voor anale gonorroe, u in een vastgesteld land een bloedtransfusie hebt ondergaan of u drugs hebt gebruikt zonder steriele naald.

De keuring wordt altijd door een onafhankelijke arts verricht; u kunt hiervoor dus niet langs uw huisarts. U bent niet verplicht mee te werken aan een medische keuring, maar de verzekeraar mag in dat geval de verzekering weigeren. Wat u wel mag weigeren, is een erfelijkheidsonderzoek, al zult u vragen naar een eerder erfelijkheidsonderzoek eerlijk moeten beantwoorden. Een preventief onderzoek hoeft onder de vragengrens niet te worden vermeld en preventieve behandelingen of –operaties mogen geen aanleiding vormen voor een verhoging van de premie.

De verzekeraar mag u bij het afsluiten van een verzekering dus niet zomaar het hemd van uw lijf vragen. Twijfelt u of uw verzekeraar bepaalde vragen mag stellen of biedt de verzekeraar de betreffende verzekering uitsluitend aan met een hogere premie omwille van uw gezondheid en twijfelt u of dit gerechtvaardigd is? Neem dan contact op met ESQ Advocaten via 0162-523033 of info@esq.nl.