Wanneer u zwanger raakt terwijl u als zelfstandig ondernemer actief bent, dan kunt u aanspraak maken op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Het recht op een dergelijke uitkering verviel echter per mei 2005 en werd niet eerder terug in het leven geroepen dan per juni 2008. Wie in de tussenliggende periode zwanger raakte en beviel van één of meerdere kinderen, had dan ook pech en kon niet terugvallen op deze uitkering. Onterecht, zo is recent geoordeeld.

Wijziging wetgeving
Dat er in de periode mei 2005 tot en met juni 2008 geen aanspraak kon worden gemaakt op een vergoeding bij zwangerschap en bevalling komt doordat per mei 2005 de Wet arbeid en zorg kwam te vervallen. Hierin was de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen geregeld. Per juni 2008 is de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen in werking getreden. Hiermee wordt geregeld dat een vrouw gedurende ten minste 16 weken recht heeft op deze bijzondere uitkering, vergelijkbaar met de situatie wanneer een vrouw in loondienst is.

Compensatieregeling
Meerdere vrouwen konden niet instemmen met het gat van enkele jaren dat ontstond als gevolg van de gewijzigde wetgeving. Eerder werd door de rechter geoordeeld dat de vrouwen niet in het gelijk konden worden gesteld, maar in 2016 werd hier door een rechter toch anders over gedacht. Dit heeft via een uitgebreide juridische procedure geleid tot een compensatieregeling, waarover inmiddels duidelijkheid bestaat.

Aanvragen
De verwachting is dat ongeveer 20.000 vrouwen alsnog aanspraak kunnen maken op compensatie. De compensatie bestaat eruit dat zo’n € 5.600,00 bruto wordt uitgekeerd. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient er een aanvraagformulier via de website van UWV te worden ingevuld. Dit formulier is vanaf 15 mei a.s. beschikbaar. Let op! De aanvraagperiode loopt 4,5e maand. Wie buiten deze termijn een aanvraag doet, komt alsnog niet voor compensatie in aanmerking. Als er een recht op compensatie bestaat, dan zal dit vanaf 1 januari 2019 worden uitbetaald. De compensatie wordt gezien als een bron van inkomen en heeft fiscale gevolgen. Laat u hierover goed informeren.