Vraag een ondernemer wat hij het meest frustrerende aan zijn werk vindt en u zult heel vaak hetzelfde antwoord horen: wanbetalers opsporen. Hoewel het niet uw favoriete bezigheid is, loont het doorgaans toch de moeite om hier werk van te maken. Boek dus niet zonder meer een onbetaalde factuur af, maar lees eerst de volgende tips.

Algemene voorwaarden

Het klinkt wellicht wat voorbarig, maar nog voordat u de eerste nota aan uw klant stuurt dient u al te hebben nagedacht over hoe u deze incasseert. Natuurlijk hoeft u niet voor iedere klant een op maat gesneden plan van aanpak op de plank te hebben liggen. Wel dient u uw algemene voorwaarden op orde te hebben én deze tijdig aan de klant toe te zenden. Wat hoort er terug te komen in uw algemene voorwaarden? U dient in ieder geval aandacht te hebben voor de contractuele rente en de buitengerechtelijke incassokosten.

Contractuele rente

Wanneer u onbetaalde facturen uit hebt staan, dan kost u dit geld. U kunt het uitstaande bedrag immers niet herfinancieren. Om dit te compenseren kunt u een contractuele rente rekenen. Een gangbaar tarief is een vertragingsrente van 2% per maand, waarbij u aan kunt kondigen dat ook ieder gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. Hebt u een vordering uit staan van € 1.000,00 en uw vertragingsrente is 2%, dan is de debiteur de eerste maand een rente van € 20,00 aan u verschuldigd, de tweede maand € 20,40 en zo stapelt dit zich op tot de nota is voldaan. U dient dit percentage en het stapelen echter expliciet in de algemene voorwaarden neer te leggen. Doet u dit niet, dan valt u terug op de ongunstigere wettelijke handelsrente.

Buitengerechtelijke incassokosten

Niet alleen het niet kunnen beschikken over uw geld brengt kosten met zich mee, dit geldt ook voor het (laten) incasseren van de onbetaald gelaten factuur. De wet voorziet in een vergoeding voor de kosten die u maakt om zonder tussenkomst van de rechter de vordering te innen. Dit zijn de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de hoogte van de openstaande nota. U mag echter de vergoeding opschroeven, mits u dit ook weer in uw algemene voorwaarden hebt opgenomen. U kunt bijvoorbeeld opnemen dat de vergoeding 15% van het openstaande bedrag betreft, met een minimum van een redelijk bedrag. Opnieuw geldt dat als u niets opneemt, u terugvalt op hetgeen wettelijk is bepaald. In dat geval is het minimum € 40,00 en het maximum € 6.775,00 en geldt hiertussen een staffel. Let u er op dat u niet direct deze kosten in rekening mag brengen. U dient deze kosten in een aanmaning aan te kondigen, waarbij u de debiteur eerst nog in de gelegenheid brengt alsnog de nota volledig te voldoen.

Proceskostenvergoeding

Blijkt het niet mogelijk om de vordering te incasseren zonder tussenkomst van de rechter? Dan kunt u de rechter vragen om de wanbetaler in de kosten van de procedure te veroordelen. In dat geval ontvangt u een vastomlijnde vergoeding van de rechter. Dit hoeft u niet in uw algemene voorwaarden neer te leggen. Wel dient u eerst de debiteur onsuccesvol te hebben aangemaand.

Btw terugvragen

Blijkt een factuur geheel oninbaar? Dan kunt u binnen één jaar na afloop van de betalingstermijn (als u deze niet overeen bent gekomen geldt een termijn van 30 dagen) de btw die u over deze factuur hebt betaald terugvragen. Hoe u dit doet, kunt u nalezen op de website van de Belastingdienst.

Geen tijd of zin om dit zelf te doen?

Hebt u zelf geen tijd of zin om een niet-betaalde factuur te incasseren? ESQ Advocaten neemt deze zorg graag tegen een gunstig tarief uit uw handen. Wij kunnen vanaf de eerste brief tot en met de procedure bij de rechtbank voor u optreden. Wilt u er zeker van zijn dat u geen geld laat liggen? Laat ons dan ook direct uw algemene voorwaarden nalopen en zo nodig aanpassen! Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd? Loop vrijblijvend binnen bij één van onze kantoren aan de Hoofdstraat 2B in Raamsdonksveer of Heksenwaag 49 in Breda of neem contact met ons op via het centrale telefoonnummer 0162-523033.