Vandaag is het dan eindelijk zo ver: de Eerste Kamer spreekt over het wetsvoorstel van VVD, D66 en PvdA waarin de duur van de partneralimentatie wordt verkort. Het is al langer een wens van deze partijen om de duur van de alimentatie in te korten, omdat zij menen dat de huidige termijn niet meer van deze tijd is. Een eerdere poging de wet te wijzigen strandde in 2016, toen de Raad van State het voorstel blokkeerde.
Wat is nu precies het voorstel en wat gaat er dan veranderen? Nu is het zo dat er voor een periode van 12 jaar na echtscheiding recht bestaat op partneralimentatie. Alleen als het huwelijk korter heeft geduurd dan 5 jaar en er geen minderjarige kinderen zijn geboren uit het huwelijk of de relatie, is de duur van de alimentatieperiode gelijk aan de duur van het huwelijk.
Met de nieuwe wet is dat heel anders. De hoofdregel is dat er slechts voor een periode van 5 jaar recht is op alimentatie. Maar niet in alle gevallen, er zijn namelijk uitzonderingen bij langdurige huwelijken (vijftien jaar of meer) en bij huwelijken waarbij kinderen van twaalf jaar of jonger betrokken zijn. In die gevallen is de maximale duur van partneralimentatie respectievelijk tien en twaalf jaar (of het tijdstip waarop het jongste kind 12 jaar wordt).
Het is de bedoeling dat de nieuwe wet ingaat per 1 januari 2020. Alle scheidingen van voor die tijd vallen nog onder het oude regime.

Call Now ButtonBel voor informatie