Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 65.000 huwelijken gesloten, zo heeft het CBS becijferd. Tegelijkertijd vinden er per jaar zo’n 35.000 scheidingen plaats. Gelukkig hoeft scheiden niet altijd lijden te betekenen. Natuurlijk, een scheiding doormaken is nooit leuk en zeker als er kinderen bij betrokken zijn, moet alles zorgvuldig worden geregeld, maar de ene scheiding is de andere niet. Als uw partner aankondigt van u te willen scheiden, of u speelt zelf met deze gedachte, laat u zich dan niet afschrikken door de verhalen die u uit uw omgeving hoort. Hierna leest u waarom.

De eerste fase

De eerste stap is vaak de moeilijkste. Vaak loopt een partner al weken, zo niet maanden met de gedachte om te gaan scheiden. Voor de andere partner komt het echter soms als een complete verrassing. Heb hier onderling respect voor. Zodra de eerste stap is gezet, is het belangrijk om zoveel mogelijk samen advies in te winnen bij een advocaat. Ga niet blindelings modellen op internet invullen, want voor een scheiding is altijd maatwerk nodig. Wist u bijvoorbeeld dat u niet alleen afspraken moet maken over het ouderdomspensioen, maar ook over het nabestaandenpensioen? En dat nagenoeg iedere verzekering moet worden herzien? Door samen advies in te winnen, kunnen jullie tot constructieve afspraken komen. De advocaat kan u hierbij helpen.

De tweede fase

Als jullie advies hebben ingewonnen bij de advocaat, is het goed om alle administratie op een rij te zetten. Wellicht hebt u jaren geleden voor een andere werkgever gewerkt en hebt u daarom nog ergens een pensioenpotje waar u niet aan had gedacht. Door zoveel mogelijk de onderliggende administratie te verzamelen, kan uw advocaat zo volledig mogelijk zijn in het echtscheidingsconvenant dat moet worden opgesteld. Het zou vervelend zijn als er ruim na de scheiding nog een polis tevoorschijn komt, waar u dan nog afspraken over moet maken.

Als u minderjarige kinderen hebt, dan moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld. Hierin maakt u onder meer afspraken over de alimentatie en de omgangsregeling. Het alimentatiebedrag kunt u samen afstemmen of de advocaat kan het bedrag voor jullie berekenen. De advocaat zal u helpen bij het opstellen van het ouderschapsplan.

De laatste fase

Als alle afspraken op papier zijn gezet en u bent het er allebei volledig mee eens, dan wordt het verzoek bij de rechtbank ingediend. Meestal zal de rechter geen zitting organiseren; als u geen onenigheid hebt, dan heeft de rechter aan uw echtscheidingsconvenant (en ouderschapsplan) genoeg. Hebt u kinderen van 12 jaar of ouder, dan zullen zij worden uitgenodigd voor het kindgesprek. Tijdens dit gesprek kan het kind aangeven wat hij/zij belangrijk vindt. Dit mag natuurlijk ook in een brief worden verwoord. Spreekt de rechter tot slot uw echtscheiding uit, dan bent u nog niet officieel gescheiden. Dit is pas het geval zodra de echtscheidingsbeschikking door de gemeente is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit regelt uw advocaat natuurlijk ook voor u.

Hebben u en uw partner onenigheid? Of praat u zelfs helemaal niet meer met elkaar?

In het geval het niet mogelijk is om samen tot afspraken te komen, dan dient u ieder uw eigen advocaat in te schakelen. De advocaten zullen nog steeds proberen om zoveel mogelijk onderling tot afspraken te komen. Is ook dit niet mogelijk, dan wordt de rechter gevraagd om de knoop door te hakken. De rechter kijkt altijd eerst naar het belang van de kinderen. Wie van u gelijk krijgt, hangt dus helemaal af van de omstandigheden van het geval. Natuurlijk zal de advocaat zoveel mogelijk betogen dat in uw voordeel moeten worden besloten. Bent u het niet (volledig) eens met de beslissing van de rechtbank? Dan zal de advocaat u uitleggen of het mogelijk is om de zaak aan een hogere rechter voor te leggen, ofwel om in hoger beroep te gaan. Het streven is natuurlijk altijd dat dit niet nodig is.

Wilt u scheiden of heeft uw partner aangekondigd om te willen scheiden? Blijf hier niet mee rondlopen, maar kom binnenlopen voor advies. Zo weet u wat uw rechten én plichten zijn en wordt escalatie zoveel mogelijk voorkomen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze advocaten via het centrale telefoonnummer 0162-523033 of kom langs op ons kantoor aan de Hoofdstraat 2B in Raamsdonksveer of Heksenwaag 49 in Breda.