Als u alimentatie betaalt of krijgt, dan dient u er rekening mee te houden dat deze per 1 januari a.s. wijzigt. U dient de alimentatie zelf aan te passen en krijgt hierover geen nader bericht vanuit bijvoorbeeld de overheid. U leest hierna wat er verandert.

Indexatie

Toen u en uw partner uit elkaar gingen is er kinderalimentatie en wellicht ook partneralimentatie tussen u beide afgesproken. Of de rechter heeft een bedrag vastgesteld. Dit bedrag is echter gebaseerd op de koopkracht van dat moment. Doordat de economie continu verandert, zou eigenlijk ook het alimentatiebedrag steeds moeten veranderen. Dit is echter niet mogelijk. Wel heeft de overheid bepaald dat jaarlijks de alimentatie met een vastgesteld percentage dient te worden verhoogd.
In het komende jaar zal ieder alimentatiebedrag daarom met 1,5% worden verhoogd. Was de alimentatie nu € 100,00 per maand, dan wordt deze per 1 januari a.s. € 101,50. Hiermee moet het voor de ontvanger mogelijk zijn om in het levensonderhoud te kunnen blijven voorzien. Aan de zijde van de alimentatiebetaler wordt er verwacht dat zijn of haar inkomen eveneens met een bepaald percentage zal zijn gestegen.

Niet via rechter

De indexatie hoeft niet via de rechter te verlopen, maar dient de alimentatiebetaler uit zichzelf aan de ontvanger te betalen. Dit hoeft niet als u dat eerder met elkaar heeft afgesproken. De alimentatiebetaler kan echter niet uit zichzelf besluiten om de indexatie niet toe te passen. In principe moet dus bij de betaling die in december wordt gedaan dus al de indexatie worden opgeteld. Wordt dit bedrag niet betaald, dan wordt aangeraden om de alimentatiebetaler er aan te herinneren. Wellicht heeft hij of zij dit bericht eenvoudigweg nog niet gelezen.

 

Andere wijzigingen

Andere wijzigingen zijn niet automatisch per 1 januari a.s. van toepassing. Heeft uw ex-partner een andere baan of zijn uw lasten aanzienlijk gestegen en wilt u daarom een herberekening van de alimentatie, dan moet dit via een advocaat aan de rechter worden voorgelegd. ESQ Advocaten helpt u hier uiteraard graag bij. Het is namelijk te allen tijde van groot belang dat de alimentatie aansluit bij hetgeen waar behoefte aan bestaat, maar ook bij hetgeen de alimentatieplichtige daadwerkelijk kan voldoen. Niemand heeft er namelijk iets aan dat er een hoog maandelijks bedrag wordt vastgelegd dat niet door de alimentatieplichtige kan worden betaald.

Wilt u meer informatie of een kosteloos gesprek over de mogelijkheden? Kom vrijblijvend binnenlopen op ons kantoor aan de Hoofdstraat 2B te Raamsdonksveer of Heksenwaag 49 in Breda.