Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wil het mogelijk maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te scheiden. Deze mogelijkheid staat slechts open voor echtgenoten die het voor wat betreft de echtscheiding volstrekt met elkaar eens zijn, omdat partijen niet meer op de begeleiding van een advocaat terug kunnen vallen. Teeven heeft namelijk voor ogen dat partijen naar de gemeente stappen met de wens om het huwelijk te laten ontbinden, zij 14 dagen bedenktijd krijgen en zij vervolgens zonder tussenkomst van advocaten, mediators of de rechter van elkaar scheiden.

Aan dit voorstel zijn enkele haken en ogen verbonden. In het voorstel gaat Teeven er van uit dat partijen het volstrekt met elkaar eens zijn. Er is echter geen oog voor de toekomst in dit voorstel. Immers, er kan tussen de voormalige echtgenoten onenigheid ontstaan doordat bijvoorbeeld niet goed is nagedacht over de verdeling van de pensioenaanspraken. Een advocaat kan toekomstige problemen eenvoudiger overzien en haakt hier al tijdens het vormgeven van de echtscheiding op in. Daarnaast heeft een echtscheiding een zeer grote impact en kan het zelfs worden vergeleken met een rouwproces, in het bijzonder wanneer partijen op goede voet uit elkaar gaan. Een periode van 14 dagen om te bedenken of men wenst te scheiden kan maken dat partijen er nog niet aan toe zijn om elkaar los te laten. In het bijzonder wanneer partijen een traject via een mediator doorlopen, is hier aandacht voor en verloopt het proces meer geleidelijk.

Als argument voor het voorstel noemt Teeven onder andere dat het scheiden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand minder geld zal kosten. Een echtscheiding hoeft echter niet duur te zijn, zeker niet wanneer partijen het volstrekt met elkaar eens zijn. Bovendien zullen de kosten flink oplopen, indien partijen achteraf hun echtscheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand niet goed geregeld blijken te hebben. Het voorstel van Teeven moet dan ook nog eens goed worden belicht, alvorens zij een deugdelijk alternatief voor scheidende echtgenoten kan vormen.