Is werkgever verplicht zijn toezegging na te komen dat na afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst bij gebleken geschiktheid een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangeboden?
NEE

De werkgever had in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat bij gebleken geschiktheid aan werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou worden aangeboden. Uit een beoordeling volgde dat werknemer onvoldoende functioneert en dat haar contract niet zal worden verlengd. De werknemer klaagt daarover bij de rechter en stelt dat zij inmiddels door de ketenregeling een vast dienstverband heeft.

In dit geval geldt dat de werkgever niet kan volstaan met een simpele aanzegbrief dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd maar zal moeten motiveren waarom hij vindt dat de werknemer niet geschikt is voor de functie.

De kantonrechter oordeelt dat op de werkgever in beginsel geen verplichting rust de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die van rechtswege is geƫindigd, te verlengen. Dit kan anders zijn indien een werknemer bij gebleken geschiktheid een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het vooruitzicht is gesteld. Daarbij geldt wel dat het aan de werkgever is te beoordelen of hij de werknemer geschikt vindt voor de functie en de werkgever daarbij een ruime beoordelingsvrijheid heeft. De kantonrechter kan een oordeel van de werkgever over de geschiktheid van de werknemer en zijn beslissing de werknemer wegens onvoldoende geschiktheid geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden, slechts marginaal toetsen.

Vragen over arbeidsrecht? Bel Geert 0162 523 033 www.esq-advocaten.nl

Call Now ButtonBel voor informatie