“Ik eis een vergoeding van al mijn kosten!”

Met grote regelmaat komen op ons kantoor ondernemers binnen die te doen hebben met een debiteur die niet wil betalen. En bijna allemaal willen deze ondernemers hetzelfde: betaling van de factuur én alle proceskosten.

Zo werkt het niet helemaal. Maar hoe werkt het dan wel?

Bij een incassozaak beginnen wij altijd met de zogenaamde buitengerechtelijke fase, de fase waarin we gaan een betaling proberen te bereiken zonder tussenkomst van een rechter. We schrijven de debiteur aan met het verzoek om tot betaling over te gaan. Het factuurbedrag verhogen we dan met de zogenaamde incassokosten, zijnde de kosten die je moet maken om in deze fase de betaling af te dwingen. Iedereen is wel bekend met deze kosten en ook hebben wij hier eerder een blog over geschreven.

Maar wat als de debiteur dan nog niet betaald en een gang naar de rechter nodig is, kan je dan ook die kosten verhalen op de debiteur?

Het antwoord is simpel: Het is mogelijk om de gemaakte proceskosten te verhalen op de debiteur. Maar let op, er zijn wel een aantal addertjes onder gras.

Allereerst moet je namelijk wel – hoe logisch dit ook klinkt – door de rechter in het gelijk worden gesteld. Is dit niet het geval, dan kan je de proceskosten ook vergeten.

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat lang niet alle gemaakte kosten kunnen worden verhaald, maar slechts een deel hiervan:

  • De kosten van het uitbrengen van de dagvaarding;
  • De kosten van het griffierecht die u zelf heeft betaald;
  • De kosten van eventuele getuigenverhoren of deskundigenberichten;
  • De kosten van gelegde beslagen;
  • De kosten van rechtsbijstand (advocaatkosten).

En ook bij die laatste moet je opletten, want het is doorgaans (behalve bij zaken over letsel en intellectueel eigendom) niet mogelijk om de werkelijke kosten van de advocaat terug te krijgen. De hoogte van deze kosten wordt namelijk bepaald met behulp van het liquidatietarief. Het aantal handelingen die de advocaat heeft moeten verrichten en het financiële belang van de zaak zijn dan bepalend voor deze tarieven. Toegegeven, deze vergoedingen liggen vaak lager dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.

ESQ Advocaten heeft een zogenaamd incassoabonnement. Voor slechts € 150,= + BTW per jaar doen wij 20 incassozaken tot en met de buitengerechtelijke fase. Mocht procederen nodig zijn, dan krijg je daarna een aangepast en zeer scherp uurtarief. Vraag ons geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden via info@esq.nl

 

Call Now ButtonBel voor informatie