D66, PvdA en VVD zouden aan een wetsvoorstel werken, waarmee het huwelijk in gemeenschap van goederen aan banden wordt gelegd. Veruit de meeste huwelijken in Nederland worden in gemeenschap van goederen gesloten, terwijl de initiatiefnemers van mening zijn dat deze huwelijksvorm niet meer van deze tijd is. Er zouden namelijk uit gemakzucht, romantiek of om financiële redenen geen goede afspraken worden gemaakt voorafgaand aan het huwelijk.

Wie in gemeenschap van goederen huwt, is gezamenlijk eigenaar van al hetgeen beide echtgenoten bezitten. Dit houdt in dat bij een echtscheiding alle goederen en schulden moeten worden verdeeld, waarbij aan ieder de helft toekomt. Deze verdeling geldt niet slechts voor datgene wat echtgenoten gedurende het huwelijk opbouwen, maar ook voor alle goederen en schulden van vóór het huwelijk. In Nederland huwt men onder gemeenschap van goederen, tenzij voorafgaand aan het huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. In dat geval spreken de aanstaande echtgenoten zelf af hoe zij hun vermogen delen.

Het initiatief is gericht op de bescherming van hetgeen de echtgenoten reeds voor het huwelijk hebben opgebouwd. Doordat men op een latere leeftijd huwt, beschikt men doorgaans over de nodige spaartegoeden, waarvan de initiatiefnemers zich kunnen voorstellen dat dit niet in de gemeenschap moet vallen. Niet alleen het spaargeld wordt op deze wijze beschermd, maar ook erfenissen en giften worden bij het voorstel betrokken. Nu wordt haast standaard een uitsluitingsclausule in het testament opgenomen, waarmee wordt voorkomen dat de erfenis naar de schoonfamilie doorschuift. Deze uitsluitingsclausule wordt met het initiatief overbodig. Daarnaast zouden vaak bij de scheiding oude lijken uit de kast vallen, in de vorm van schulden van vóór het huwelijk.

Twee jaar geleden is een zelfde voorstel gedaan. Toen werd het resoluut van tafel geveegd, omdat een meerderheid van de aanstaande echtparen onder (volledige) gemeenschap van goederen wensen te huwen. Zij zouden na doorvoering van het initiatief ineens alsnog naar de notaris zouden moeten stappen om afwijkende afspraken vast te leggen. Het is dan ook nog maar de vraag of de initiatiefnemers ditmaal voldoende draagvlak weten te creëren.