Voor het eerst heeft een rechter in een bodemzaak tussen een verhuurder en twee huurders, besloten dat een vermindering van de huur tot 50 % mogelijk is. De huurders hadden aangevoerd dat ze de huur niet meer konden betalen vanwege omzetverlies door de coronacrisis.

Vermindering van de huurprijs was al langer onderwerp in de rechtszalen. Maar tot nu alleen nog maar in kort geding-zaken, waar in enkele van deze zaken de rechter al wel had besloten dat de huurder (voorlopig) maar een deel van de huur hoefde te betalen. Zoals u weet geeft de rechter in kort geding maar een voorlopig oordeel, zodat nog niet met zekerheid gezegd kon worden hoe een rechter in een bodemzaak zou besluiten.

Daar is nu verandering in gekomen: De kantonrechter in Den Haag heeft nu in een bodemzaak tussen een verhuurder en twee horeca-ondernemingen, besloten dat korting op de huur mogelijk is. En dat dat geldt voor zowel de reeds betaalde huur, als voor de huur die nog betaald moet gaan worden zolang althans de (sluitings-)maatregelen van de overheid duren.

De rechter wijzigde daarvoor de overeenkomst tussen verhuurder en huurder door de hoogte van de huurprijs te verminderen tot 50% van de oorspronkelijke prijs en voor de duur van de door de overheid opgelegde sluitingsperiode. De rechter overwoog bij dit alles dat de redelijkheid en billijkheid onder de gegeven feiten en omstandigheden mee brengen dat het aanvaardbaar is om de huurovereenkomst aan te passen. De “coronacrisis en de genomen overheidsmaatregelen hebben geleid tot een fundamentele verstoring van het evenwicht in de huurovereenkomst”, zo overweegt de rechter letterlijk. De vraag hoe (onder deze omstandigheden) de balans weer in evenwicht kan worden gebracht, beantwoordt de rechter zelf door het financiële nadeel dat is opgetreden tussen partijen te verdelen, omdat geen van beide partijen een verwijt kan worden gemaakt.

Dat is natuurlijk goed nieuw voor u als ondernemer. Maar rekent u zich niet zonder meer “rijk”. Er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden, juridisch en financieel, waaraan uw situatie wordt getoetst. Zo zult u voldoende inzicht moeten geven in uw inkomsten, uw omzet en uw vaste lasten, over meerdere jaren. Verder is van belang of u een grote commerciële partij bent of een kleinere ondernemer of organisatie, of u van te voren een solide onderneming had, etc.

Tot slot is dit een zaak in eerste aanleg waartegen hoger beroep nog mogelijk is, en waarin misschien anders of genuanceerder besloten zou kunnen worden. Toch tekent zich in de kort geding-beslissingen en nu ook in het vonnis van de kantonrechter in Den Haag, een duidelijke tendens af om huurders die het in deze barre tijden financieel moeilijk hebben, tegemoet te komen met een tijdelijke vermindering op de huurprijs.

Kortom: Korting op de huurprijs is mogelijk, voor u als horeca ondernemer maar waarschijnlijk ook voor andere groepen van ondernemers als winkeliers en restauranthouders.

Wilt u meer weten? Neem contact op met ESQ Advocaten via email: info@esq.nl of bel ons op 0162-523033.

Call Now ButtonBel voor informatie