Hoog-Risico honden

Op 21 februari 2017 werd door de Raad van Dierenaangelegenheden het rapport “Hondenbeten aan de Kaak gesteld” gepubliceerd. Het rapport heeft als doelstelling om het aantal ernstige bijtincidenten terug te dringen. Het rapport bevat aanbevelingen voor beleid aan de Staatsecretaris. Het is nog niet duidelijk of en hoe de aanbevelingen zullen worden ingevoerd.

Wijzigingen

Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen? Het meest ingrijpend is de regel “one strike out” voor hoog-risico honden. Indien een hoog-risico hond een ander dier of mens ernstig verwond dan dient deze direct afgemaakt te worden (de Raad noemt dat eufemistisch “geëuthanaseerd”). De Raad verwacht hiervan een afschrikwekkende en preventieve werking. Daarbij roept het Rapport de gemeentes op om regels betreffende hoog-risico honden op te nemen in de APV. Hierbij kun je denken aan het niet los mogen laten lopen van hoog-risico honden in losloopgebieden of een aanlijn- en muilkorf gebod. De voorstellen zijn enkel van toepassing op hoog-risico honden, de huidige regelgeving heeft dit onderscheid nog niet. Daar er nog veel haken en ogen zitten aan de invoering van de aanbevelingen uit het Rapport is voor nu de huidige wetgeving van toepassing. Deze is ondergebracht in verschillende rechtsgebieden en verschilt tevens per gemeente.

Heeft uw hond gebeten, bent u of uw hond door een andere hond gebeten? Is uw hond in beslag genomen? Wij helpen u graag!

Call Now ButtonBel voor informatie