Hogere kosten werken als een drempel voor de gang naar de rechter. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft recent onderzoek gedaan naar de wijze waarop juridische geschillen worden uitgevochten. De uitkomst van dit onderzoek liegt er niet om: het aantal geschillen waar de rechter zich in 2012 over boog is ten opzichte van 2010 met maar liefst 75 duizend afgenomen. Het totale aantal nieuwe zaken bedraagt echter nog altijd meer dan 1 miljoen per jaar. De belangrijkste reden om niet naar de rechter te stappen, is de hoge kostenpost tegenover de grote mate van onzekerheid. Een procedure vergt doorgaans veel tijd, terwijl niet zeker is of een positief resultaat zal worden behaald.

Maar liefst 95 procent van alle geschillen die aan de rechter zouden kunnen worden voorgelegd komen nooit voor de rechter. 50 procent van deze geschillen wordt daadwerkelijk zonder tussenkomst van de rechter opgelost, bijvoorbeeld doordat een mediator wordt ingeschakeld of omdat er wel een advocaat wordt ingeschakeld, maar er niet wordt geprocedeerd. Opvallend is dat 10 procent niet eens de moeite neemt om zijn juridische probleem op te lossen en 35 procent het wel heeft geprobeerd, maar het toch niet is gelukt om het conflict te beƫindigen. Uit het onderzoek vloeit voort dat iedere vijf jaar gemiddeld 61 procent van de Nederlandse burgers met een civiel- of bestuursrechtelijk probleem wordt geconfronteerd. De meeste problemen ontstaan op de werkvloer of vloeien voort uit de aanschaf van producten of diensten. Opmerkelijk is dat ondanks de economische crisis de geschillen ontstaan door geldproblemen niet zijn toegenomen.

Nu er minder procedures voor de rechter worden uitgevochten, zou je kunnen verwachten dat ook de tijd die gemoeid is met de behandeling van een geschil is gereduceerd. Dit blijkt ook zo te zijn. Toch vormen de doorlooptijden nog altijd de grootste bron van ontevredenheid van de betrokken partijen. Het gemiddelde aantal weken dat de rechter nodig heeft om een zaak af te handelen is, behalve vreemdelingenzaken, de laatste 10 jaren sterk gedaald. De deskundigheid en uitleg van de rechters wordt overigens wel positief beoordeeld. Op de website van het CBS is het volledige onderzoek na te lezen.

Met de hulp van ESQ Advocaten hoeft uw geschil niet tot de 45 procent onopgeloste geschillen te behoren! Ook wanneer u niet naar de rechter wenst te stappen, maar toch een oplossing voor uw probleem zoekt, bent u van harte welkom.