Wanneer je via ons kantoor een scheiding aanvraagt, dan wordt door middel van een vragenlijst een aantal vragen voorgelegd. Eén hiervan ziet op de verevening van het pensioen. Naast ouderdomspensioen, het bedrag dat je opbouwt voor het moment dat je met pensioen gaat, wordt er bij de meeste pensioenuitvoerders ook partnerpensioen opgebouwd. Dit bedrag komt vrij als degene die het heeft opgebouwd komt te overlijden en komt aan de partner toe.

Het partnerpensioen wordt ook wel nabestaandenpensioen genoemd. Dit komt omdat er na overlijden niet alleen aan de (voormalige) partner wordt uitgekeerd, maar er ook sprake kan zijn van een uitkering aan de kinderen van de overledene, ook wel het wezenpensioen genoemd. Dit artikel zoomt echter specifiek in op het partnerpensioen.

Er is sprake van een partner wanneer het (gewezen) echtgenoten, (gewezen) geregistreerd partners of (gewezen) partners met een gemeenschappelijke huishouding betreft. Deze laatste categorie vraagt de nodige toelichting. Er moet namelijk voor het overlijden van één van beiden een samenlevingsovereenkomst bij de pensioenuitvoerder zijn ingediend, er mag geen bloedverwantschap in de rechte lijn bestaan en men moet op één adres zijn ingeschreven. Inwonende volwassen kinderen vallen dus niet onder het bereik van het partnerpensioen, ook al voeren ze wel een gemeenschappelijke huishouding met degene die het pensioen opbouwt.

Er is nog een strikte voorwaarde en die zegt dat als je binnen het jaar voor overlijden partners bent geworden, terwijl het overlijden om medische redenen te verwachten was, je toch geen recht hebt op partnerpensioen. Het kan dus zijn dat wanneer je al vijf jaar van elkaar bent gescheiden, je toch recht hebt op partnerpensioen, terwijl de kersverse echtgenote van de overledene dit niet heeft. Dit wordt in jargon ook wel een ‘sterfbedclausule’ genoemd. Dat de voorwaarden zo strikt zijn is begrijpelijk. Het recht op partnerpensioen is levenslang. Hierbij maakt geen verschil of de rechthebbende 24 of 64 jaar is. Het partnerpensioen is doorgaans zo’n 70% van het door de overledene opgebouwde pensioen.

Als je gaat scheiden krijg je van onze advocaten de vraag of je het partnerpensioen zoals dit voor is opgebouwd premievrij gereserveerd wilt laten. Dit betekent dat je toch partnerpensioen krijgt, ook al ben je gescheiden. Je kunt ook afstand doen van het partnerpensioen, bijvoorbeeld omdat je op geen enkele manier wilt worden herinnerd aan elkaar. Dit heeft tot gevolg dat het partnerpensioen niet voor jou, maar voor een eventuele nieuwe partner van jouw ex-partner wordt gereserveerd. Heeft je ex-partner op het moment van overlijden geen partner zoals hierboven omschreven, dan komt het opgebouwde partnerpensioen te vervallen. Je krijgt het dan niet alsnog.

Doe je tijdens de scheiding afstand van het partnerpensioen, dan is dit een definitieve keuze. Denk dus goed na over de keuze die je maakt. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Stel deze dan gerust via info@esq.nl of via het telefoonnummer 0162-523033.