Interview afgenomen door De Advocatenwijzer, zie ook: http://www.deadvocatenwijzer.nl/news/arbeid-inkomen/even-voorstellen-geert-de-haas

Geert de Haas, partner bij ESQ Advocaten, is specialist in het arbeidsrecht en zaken waar ondernemers mee te maken krijgen. Hij ziet het contact met de cliënt als een onuitputtelijke inspiratiebron en heeft een oplossingsgerichte aanpak. Tijd om eens kennis te maken met deze daadkrachtige arbeidsrechtadvocaat. Een interview over de eerste bevindingen omtrent de WWZ. 

Lange procedures
De eerste uitwerkingen van het nieuwe ontslagrecht komen langzaam bovendrijven. ,,Een eenvoudiger en goedkoper ontslagrecht? Dat is nog maar de vraag… Mogelijkheden om ontslag aan te vechten waren er al maar zijn onder de WWZ flink uitgebreid. Iedereen kan nu in Hoger Beroep. Dat betekent dat er meer procedures zullen gaan plaatsvinden. En dat kan voor een werkgever erg ongunstig uitpakken. Waar een werknemer vaak nog aanspraak kan maken op rechtsbijstand, betekenen voor de werkgever meer procedures ook hoge kosten. Op deze manier worden werkgevers ontmoedigd om lange dienstverbanden aan te gaan.”

Extra ontslagvergoeding

Met de komst van de WWZ kan iedere werknemer, na een dienstverband langer dan twee jaar, aanspraak maken op een transitievergoeding. En hoewel er een maximering aan de transitievergoeding zit, kan de werknemer bovenop zijn ontslagvergoeding een extra vergoeding krijgen; de billijke vergoeding. Deze moet de werkgever betalen als hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

,,Ik vrees dat vooral de werknemers die langer in dienst zijn geweest door deze regeling ‘moeilijk’ gaan doen. Terwijl het nou juist de bedoeling was om dat te voorkomen, door de bedragen voor de transitievergoeding vooraf vast te stellen. Een mogelijk gevolg is een nieuw type kantonrechtersformule, al is het op dit moment nog koffiedikkijken. Het hangt straks helemaal af van de beoordeling van de rechters. Zij mogen bepalen of een werknemer in aanmerking komt voor de billijke vergoeding en zo ja, wat de hoogte van die vergoeding is. Gelukkig zijn de rechters nu nog terughoudend.”

Werknemer en werkgever lossen het zelf op

Sommige werkgevers en werknemers nemen het heft in eigen hand en gaan samen om de tafel om zo tot afspraken te komen over het ontslag en de ontslagvergoeding. ,,Dat is een goede zaak en moedig ik vooral aan. Het is veel goedkoper om zonder publieke middelen de problemen op te lossen. Voor iedereen een stuk beter.”

Op het gebied van de aanzegtermijn hebben werkgevers inmiddels ook een oplossing gevonden. ,,In een contract voor bepaalde tijd wordt meteen opgenomen dat het niet de intentie is om het contract te verlengen. Bedenkt de werkgever zich, dan moet hij wel een maand van te voren aangeven dat het contract toch wordt verlengd. Doet hij dit te laat dan heeft de werknemer recht op extra loon.”

Dossiers op orde

,,Eén les wil ik alle werkgevers op het hart drukken: heb die dossiers op orde! Ontslag verloopt vaak moeizaam doordat het functioneren van de werknemer niet goed wordt vastgelegd. Wat is er afgesproken met de werknemer? Wat moet hij verbeteren? En binnen welk termijn? Bedenk een goed systeem om dit soort zaken bij te houden en het personeel te monitoren.”