Aan al het goede komt een einde: Engelse advocaten in het Britse Hooggerechtshof zijn niet langer verplicht een pruik te dragen als ze een zaak bepleiten. Deze maatregel werd al eerder toegepast in de lagere rechtbanken en een aantal advocaten wilde die keuzevrijheid ook voor het hoogste hof laten gelden. De rechters gingen akkoord, aldus  de hoogste rechter Lord Philips, omdat het hof het ook wel redt zonder ‘fancy dress.’