Een nieuwe partner na echtscheiding?

Een vraag die we vaak krijgen is of het inkomen van een nieuwe partner van belang voor de hoogte van de kinderalimentatie. Deze vraag is gemakkelijk te beantwoorden, maar het antwoord is wel afhankelijk van je situatie: ben je getrouwd met je nieuwe partner of woon je samen?

Situatie 1: samenwonen
Als je gaat samenwonen is je nieuwe partner niet verplicht een bijdrage te leveren aan de kinderen. Ook telt het inkomen van de nieuwe partner niet mee bij het berekenen van de alimentatie, de ouders – dus jij en je ex – zijn en blijven verplicht een bijdrage te leveren. Conclusie is dan ook dat samenwonen geen directe gevolgen heeft voor de kinderalimentatie.

Waar je wel op moet letten is dat als je een kindgebonden budget ontvangt, deze lager kan worden. Het inkomen van je nieuwe partner telt namelijk wél mee voor de berekening van dit kindgebonden budget. Hierdoor daalt je totale inkomen en dus ook je draagkracht. Dit kan dus een reden zijn om een wijziging van de alimentatie te vragen. Ik moet er wel bij zeggen dat rechters hier verschillend mee om gaan.

Situatie 2: trouwen
Op het moment dat een van de ouders gaat trouwen, is de kans groot dat er wel gevolgen zijn voor de alimentatie. De wet zegt namelijk – samengevat – dat een nieuwe partner, een zogenaamde stiefouder, gedurende het huwelijk onderhoudsplichtig is voor de kinderen die tot zijn gezin behoren.

In normaal Nederlands: als je gaat hertrouwen en de kinderen wonen bij jou, dan is je nieuwe partner een stiefouder en moet deze een bijdrage leveren voor de kinderen. Er zijn dan dus ineens drie personen verplicht om een bijdrage te leveren: de vader, de moeder en de nieuwe partner!

Het is belangrijk te weten dat de onderhoudsverplichtingen een gelijke rang hebben. Dat wil dus zeggen dat de kosten van de kinderen gelijk worden verdeeld over de vader, de moeder en de stiefouder.

De nieuwe, samengestelde gezinnen vormen dus vaak een moeilijke situatie op het gebied van alimentatie. Stel je maar eens voor dat zowel vader als moeder hertrouwen met een partner die ook kinderen heeft met een ex, die vervolgens ook trouwt met een nieuwe partner…

Heb je vragen of wil je je nieuwe situatie eens laten bekijken door een professional? Loop dan eens binnen of maak volledig kosteloos en vrijblijvend een afspraak.