Dit wetsvoorstel was bedoeld ter vereenvoudiging van de procedures voor echtscheiding en ontbinding van een geregistreerd partnerschap door de introductie van de zogenaamde echtscheidingsnotaris. Met dit voorstel kreeg de notaris de bevoegdheid tot indiening van gemeenschappelijke verzoekschriften tot ontbinding van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap. Nadat de Tweede Kamer het voorstel steunde heeft de Eerste Kamer er vorige week een streep doorgehaald. Overigens laat Minister van Justitie Teeven de mogelijkheid onderzoeken van een advocaatloze echtscheiding. ESQ Advocaten is er van overtuigd dat in de toekomst mensen zonder advocaat zullen kunnen scheiden.

Call Now ButtonBel voor informatie