ESQ advocaten te Raamsdonksveer is een proefproces gestart ten behoeve van één van de vele gedupeerden inzake het failliete Koopstudio. Op 30 juli jl. heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht een zeer interessant vonnis gewezen.

In de Koopstudio-zaak zijn door Koopstudio Nederland B.V. panden gekocht, welke na een verbouwing werden gesplitst in afzonderlijke woonruimten. Na deze splitsing werden lidmaatschapsrechten verkocht, welk lidmaatschap recht gaf op het gebruik van de woonruimte, veelal studio’s ten behoeve van studenten. Gekoppeld aan dit lidmaatschapsrecht werden lastendempers verstrekt, welke de maandelijkse financieringslasten drastisch verlaagden. Op 19 oktober 2009 is Koopstudio failliet verklaard, nadat haar reeds op 8 oktober van dat jaar surseance van betaling is verleend. Koopstudio was al een periode niet in staat de lastendempers te voldoen, waardoor de bewoners, veelal studenten, zich met forse maandlasten geconfronteerd zagen. Om u een beeld te geven: in onderhavig geval stegen de maandlasten daardoor van € 168,00 naar € 948,00.

Bij de totstandkoming van het lidmaatschapsrecht en de nevenvoorzieningen zijn diverse partijen betrokken geweest, onder meer een grote bank als financier. Ten aanzien van de financier is gesteld dat zij onvoldoende heeft gewaarschuwd voor risico’s als overkreditering en het aangaan van een onverantwoorde geldlening. De rechtbank heeft erkend dat de financier op dit vlak een zorgplicht heeft, maar is niet van mening dat deze zorgplicht is geschonden. Nog geen oordeel heeft de rechtbank gegeven aangaande de vraag of de financier bij de totstandkoming van de financiering voldoende het onderscheid tussen de waarde van het lidmaatschapsrecht en de waarde van de studio in acht heeft genomen en of zij daarmee op het punt van overkreditering mogelijk tekort is geschoten in haar zorgplicht. Hiertoe zal een nader te bepalen deskundige worden benoemd.

De financiering van het lidmaatschapsrecht werd geregeld door tussenkomst van een tussenpersoon. Ten aanzien van deze tussenpersoon heeft de rechtbank zich gebogen over de vraag of zij heeft gehandeld als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht en daarmee of zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. Doordat Koopstudio de lastendempers niet langer kon voldoen en deze dus wegvielen, was de studio niet langer aantrekkelijk voor studenten; de belangrijkste doelgroep. De verkoopbaarheid van het lidmaatschapsrecht is hierdoor sterk negatief beïnvloed, aldus ook de rechtbank, hetgeen onvoldoende door de tussenpersoon is besproken. De tussenpersoon had niet alleen moeten wijzen op het feit dat de lastendempers van belang zijn voor de maandelijkse financiële verplichtingen maar ook voor de waarde van het lidmaatschapsrecht.

Ten aanzien van de betrokken notaris is bepaald dat ook hij tekort is geschoten in zijn zorgplicht en wel omdat hij niet heeft geïnformeerd over het feit dat de financier zich niet alleen voor haar vorderingen ten aanzien van het lidmaatschapsrecht op de verschillende leden kon verhalen, maar voor alle verplichtingen zoals de leden deze richting haar hebben. De rechtbank is echter van mening dat het niet-mededelen van deze informatie door de notaris geen schade tot gevolg heeft gehad.

Heeft u interesse in deze zaak? Schroomt u dan niet om contact met ESQ advocaten, bereikbaar via 0162-523033, op te nemen. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Call Now ButtonBel voor informatie