Recent is er een nieuwe vorm van rechtspraak geïntroduceerd: de eKantonrechter. Deze vorm van rechtspraak is momenteel toegankelijk voor alle burgers, advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars en later dit jaar ook voor bedrijven. De gehele procedure wordt online gevoerd, met uitzondering van de mondelinge behandeling. De mondelinge behandeling, indien gewenst, vindt plaats in ’s-Hertogenbosch of Rotterdam.

Welke geschillen?
De eKantonrechter behandelt geschillen met een belang tot € 25.000,- die gaan over wonen, werken en winkelen. Het geschil moet eenvoudig af te handelen zijn, omdat er geen ruimte is voor een uitgebreid feitenonderzoek. Twijfelt u of uw geschil onder één van deze categorieën valt, dan kunt u toch de online procedure starten. Blijkt uw zaak niet geschikt voor de eKantonrechter, dan wordt u alsnog doorverwezen naar de reguliere kantonrechter. Niet in aanmerking voor de procedure komen geschillen die voortvloeien uit het personen- en familierecht, bewind, mentorschap of curatele, erfrecht, een agentuur- of pachtovereenkomst, als ook huurzaken die eerst aan de Huurcommissie moeten worden voorgelegd en zaken waarin een medisch geheimhoudingsplicht geldt. Verder geldt dat beide partijen bereid moeten zijn de zaak aan de eKantonrechter voor te leggen en moet u er rekening mee houden dat hoger beroep niet mogelijk is. De uitspraak van de eKantonrechter is daarom bindend en kan niet door een hogere rechter worden herzien, zoals wel het geval is in een reguliere gerechtelijke procedure.

Tarieven en procedure
Zoals voor iedere gerechtelijke procedure betaalt u griffierecht, ofwel een vergoeding voor de kosten die de rechtbank maakt om uw zaak te behandelen. De tarieven variëren naar gelang het geldelijk belang van de procedure en zijn voor natuurlijke personen (waarbij uw inkomen een rol kan spelen) anders dan voor rechtspersonen. Globaal geldt dat de verzoeker een aanvraag indient, waarna ook de verweerder een aanvraag indient. De verweerder krijgt op dat moment gelegenheid om een tegenvordering in te stellen. Nadat de aanvraag is geaccepteerd, kan het verzoek met eventuele bijlagen door de verweerder worden ingediend. Hierna wordt de verweerder gelegenheid geboden een verweerschrift te uploaden. Indien gewenst kan nog een mondelinge behandeling plaatsvinden, waarna de rechter vonnis zal wijzen. De eKantonrechterprocedure neemt in totaal acht weken in beslag.

Call Now ButtonBel voor informatie