Wanneer ouders uit elkaar gaan, wordt vastgesteld welk bedrag aan kinderalimentatie moet worden betaald. De ouder bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben, heeft immers recht op een financiële bijdrage van de andere ouder. Wanneer partijen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben gesloten en ze gaan uit elkaar, dan kan er ook een partneralimentatie door de een aan de ander moeten worden betaald.

Uitzonderingen alimentatieplicht

Natuurlijk zijn er uitzonderingen mogelijk. Zo hoeft er niet altijd kinderalimentatie te worden betaald. De ouders kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een co-ouderschap. Bij een co-ouderschap nemen de ouders evenveel zorg voor de kinderen voor hun rekening. Wie voldoende in het eigen levensonderhoud kan voorzien hoeft bovendien geen partneralimentatie van zijn of haar ex-partner te vragen. Dit is alleen verplicht als er een bijstandsuitkering (uitkering in het kader van de Participatiewet) wordt aangevraagd.

Relevante wijzigingen

Maar wat nu als er in het verleden een bedrag aan alimentatie is vastgesteld en in de tussentijd de situatie compleet veranderd is? Relevante feiten en omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • De alimentatiebetaler heeft een nieuw kind in zijn gezin verwelkomd.
  • Het inkomen van de alimentatieontvanger is aanzienlijk verhoogd.
  • De alimentatiebetaler is zijn baan kwijtgeraakt.
  • De omgangsregeling is volledig omgegooid.
  • De alimentatieontvanger is met een nieuwe partner getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap gesloten.
  • De alimentatiebetaler of alimentatieontvanger is met pensioen gegaan.

Herberekening

Is er sprake van een relevante wijziging in de situatie van de alimentatiebetaler of de alimentatieontvanger, dan wordt aangeraden om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een advocaat. Het oude alimentatiebedrag blijft namelijk gelden tot de rechter een ander bedrag heeft vastgesteld of heeft bepaald dat er geen alimentatie meer hoeft te worden betaald. Alleen met behulp van een advocaat kunt u de rechter vragen om het nieuwe bedrag vast te stellen. Een advocaat kan bovendien het bedrag voor u herberekenen, rekening houdend met alle relevante wijzigingen.

Goed overleg

U kunt in goed overleg een ander bedrag overeen komen, maar het risico is dat als er onenigheid ontstaat, de ander terug kan vallen op het oude bedrag én zelfs met terugwerkende kracht het oude bedrag kan vorderen. Let op, zo lang de rechter geen nieuw bedrag heet vastgesteld kan dit in principe. Ook als u het erover eens bent om het bedrag te wijzigen, is het daarom aan te raden om dit aan de rechter voor te leggen. Het voordeel is dat als u het erover eens bent, deze procedure snel en goedkoop kan verlopen.

Twijfelt u of er sprake is van een relevante wijziging? ESQ Advocaten geeft u graag vrijblijvend advies. Neem vrijblijvend contact op met één van onze advocaten via het centrale telefoonnummer 0162-523033 of kom langs op ons kantoor aan de Hoofdstraat 2B in Raamsdonksveer of Heksenwaag 49 in Breda.