Dat gaat naar Den Bosch toe! (Zoete Lieve Gerritje) Hof wijst €  100.000,00 aan proceskosten toe

In een opmerkelijk zaak over een schaamteloze schilderijenroof, erfenissen en faillissementen in de  kunsthandel heeft het Hof oneerlijk procesgedrag genadeloos afgestraft. De procespartij stelde in de ene procedure eigenaar te zijn van een schilderij maar in andere beriep hij zich er juist op dat schilderij verkocht te hebben. Een relevante factuur bracht hij niet in het geding zodat de rechter daar geen kennis van kon nemen.

Wie in strijd met de wet feiten niet volledig en naar waarheid aanvoert en stukken achterhoudt overtreedt de waarheidsplicht. Door zijn oneerlijke proceshouding in deze procedure belet deze partij dat feiten aan het licht komen die tot een voor de tegenpartij gunstige afloop van die procedure zouden hebben kunnen leiden. Het achterhouden van de factuur levert – onder deze omstandigheden misbruik van procesrecht op.

Als procespartij:

  1. Geef je alle relevante informatie
  2. Houd je geen relevante stukken achter
  3. Geef je alleen juiste informatie (waarheidsplicht)
  4. Geef je informatie eigener beweging
  5. Geef je informatie zo vroeg mogelijk zodat de rechter deze kan meewegen in zijn beslissingen

De rechter kan oneerlijk procesgedrag afstraffen, waaronder het toekennen van een volledige vergoeding van de proceskosten aan de benadeelde partij.

ESQ Advocaten, Geert de Haas

 

 

 

Call Now ButtonBel voor informatie