Het coronavirus is wereldwijd groot nieuws. Volgens de meest recente berichten zijn er inmiddels 82 besmettingen in Nederland. Dit zullen er ongetwijfeld nog meer worden. Dit roept vragen op: zowel voor de werknemer, als voor de werkgever. Hieronder zullen wij enkele themaโ€™s kort behandelen:

๐•๐จ๐จ๐ซ๐ณ๐จ๐ซ๐ ๐ฌ๐ฆ๐š๐š๐ญ๐ซ๐ž๐ ๐ž๐ฅ๐ž๐ง

Op grond van de wet is de werkgever verplicht om zoveel mogelijk te voorkomen dat werknemers ziek of gewond raken tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Op een werkvloer komen (veel) mensen bij elkaar en dus is het risico op besmetting groter dan in veel andere situaties. De werkgever is daarom verplicht โ€˜noodzakelijke maatregelenโ€™ te treffen. Wat deze maatregelen zijn zal per geval verschillen.

๐“๐ก๐ฎ๐ข๐ฌ๐ฐ๐ž๐ซ๐ค๐ž๐ง

Als het risico op besmetting groter is op de werkvloer dan thuis, dan dient de werkgever de mogelijkheid tot thuiswerken te bieden. Echter, dit kan anders zijn indien thuiswerken grote nadelige consequenties voor het bedrijf of de organisatie heeft. In bepaalde beroepen is thuiswerken niet eens mogelijk. In deze gevallen moet de werkgever zich maximaal inspannen om besmettingsgevaar op de werkvloer tot een minimum te beperken.

๐•๐š๐ค๐š๐ง๐ญ๐ข๐ž๐ฌ

Het spreekt voor zich dat het niet verstandig is om op dit moment naar bepaalde gebieden af te reizen. De werknemer heeft hier zelf natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid. In sommige gevallen kan de werkgever het de werknemer ook verbieden om naar risicovolle gebieden af te reizen. Als het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om niet naar een bepaald gebied af te reizen, dan mag de werkgever van een werknemer verlangen dat hij dit ook niet doet. Een reeds goedgekeurde vakantieaanvraag mag in beginsel niet zomaar worden ingetrokken, maar dit mag wel als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is. Besmetting en daarmee samenhangende arbeidsongeschiktheid kunnen zoโ€™n zwaarwegend bedrijfsbelang vormen. Of dit in een specifiek geval zo is hangt af van de omstandigheden van het geval. Communicatie tussen werknemer en werkgever is in ieder geval essentieel!

De wet is in deze belangrijk, maar door goede keuzes te maken kunnen ook problemen voorkomen worden. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze blog, of juridisch advies verlangt, neem dan vooral contact met ons op! U kunt ons bellen op 0162 – 523 033 of u kunt een e-mail sturen naar info@esq.nl

Call Now ButtonBel voor informatie