ESQ Advocaten
Smart Lawyers
21 maart, 2018
Geschreven door: Melanie Hermes

Wanneer u zwanger raakt terwijl u als zelfstandig ondernemer actief bent, dan kunt u aanspraak maken op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Het recht op een dergelijke uitkering verviel echter per mei 2005 en werd niet eerder terug in het leven geroepen dan per juni 2008. Wie in de tussenliggende periode zwanger raakte en beviel van één of meerdere kinderen, had dan ook pech en kon niet terugvallen op deze uitkering… Lees verder


5 juni, 2012
Geschreven door: Mark van Essen

In een recente uitspraak van Hof Den Haag is uitgemaakt dat het plaatsen van berichten op Twitter die door volgers kunnen worden opgepikt niet per definitie een schending van een concurrentiebeding oplevert. Het ging om een recruiter die na het vertrek bij haar oude werkgever in het kader van haar nieuwe functie tweets plaatste. Daarin… Lees verder


16 april, 2012
Geschreven door: Mark van Essen

Het is al vervelend genoeg als u afscheid moet nemen van een medewerker. In Nederland wordt de werkgever dan ook nog een doolhof ingestuurd waarbinnen het niet bepaald makkelijk is om de juiste weg te vinden. Daarom voor u een eenvoudig stappenplan:

1. Stel vast wie er waarom uit moet en zet voor uzelf uw beweegredenen op papier

2. Nodig de werknemer uit voor een gesprek en bespreek uw… Lees verder


11 april, 2012
Geschreven door: Mark van Essen

Eind maart heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat grote gevolgen heeft voor de ZZP-praktijk. Volgens onze hoogste rechters kan een opdrachtgever van een ZZP ‘er aansprakelijk zijn bij een bedrijfsongeval op dezelfde manier als voor zijn eigen personeel.

In deze zaak ging het om ZZP’er die in opdracht revisies en reparaties aan machines verrichtte voor een bedrijf. Eind 2004/begin 2005 heeft hij werkzaamheden verricht, op basis van een overeenkomst van… Lees verder


12 maart, 2012
Geschreven door: Mark van Essen

Op 6 februari 2012 heeft de sector Kanton van Den Haag een vonnis gewezen inzake de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte. Tot 1 januari 2012 gold in Nederland nog het oude artikel 7:635 lid 4 BW waarin stond dat een zieke werknemer vakantiedagen opbouwt gedurende de laatste 6 maanden van zijn of haar dienstverband. Dit artikel was echter in strijd met Europese wetgeving. Werknemers konden echter niet hun werkgever aanspreken… Lees verder