ESQ Advocaten
Smart Lawyers
12 maart, 2012
Geschreven door: Mark van Essen

Op 6 februari 2012 heeft de sector Kanton van Den Haag een vonnis gewezen inzake de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte. Tot 1 januari 2012 gold in Nederland nog het oude artikel 7:635 lid 4 BW waarin stond dat een zieke werknemer vakantiedagen opbouwt gedurende de laatste 6 maanden van zijn of haar dienstverband. Dit artikel was echter in strijd met Europese wetgeving. Werknemers konden echter niet hun werkgever aanspreken… Lees verder