ESQ Advocaten
Smart Lawyers
11 oktober, 2017
Geschreven door: Geert de Haas

Een zieke werknemer kan onder geen beding worden ontslagen. Wanneer een werknemer na twee jaar ziekte uit dienst gaat, heeft hij geen recht op een transitievergoeding. Dit zijn zomaar enkele misverstanden die de advocaten van ESQ Advocaten regelmatig horen. Wat wel de rechten en plichten van werkgever en werknemer zijn, leest u hier.

Re-integratie
Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt, dient er een re-integratieplan te worden opgesteld. Doorgaans zal dit… Lees verder


9 augustus, 2015
Geschreven door: Geert de Haas

Bodyscans, DNA-onderzoek; we kunnen in een steeds vroeger stadium (erfelijke) aandoeningen ontdekken. Maar willen we weten wat ons mankeert of leeft de gemiddelde Nederlander met de gedachte ‘wat niet weet wat niet deert’? En als we weten wat ons mogelijk te wachten staat, moet de verzekeraar dit dan ook weten? 

Het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid, het Erfocentrum, is


12 maart, 2012
Geschreven door: Mark van Essen

Na ontslag valt de zieke werknemer mogelijk terug op de Ziektewet (ZW). Deze uitkering kan worden beperkt of geweigerd wanneer de werknemer “verwijtbaar akkoord is gegaan met ontslag”. Tot voor kort was dit nogal eens het geval bij een ontslag met wederzijds goedvinden. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft nu geoordeeld dat een zieke werknemer onder voorwaarden recht behoudt op een ZW-uitkering ook wanneer hij akkoord gaat met een ontslag… Lees verder