Bij ESQ Advocaten hebben wij veiligheid en goed werkgeverschap hoog in het vaandel staan. In dit kader volgen al onze medewerkers jaarlijks een BHV (bedrijfshulpverlening) cursus.

Wat houdt dat eigenlijk in, goed werkgeverschap? Goed werkgeverschap is wettelijk geregeld in art. 7:611 BW. Goed werkgeverschap brengt mee dat de werkgever zich ten opzichte van zijn werknemer(s) goed dient te gedragen, niet alleen uit eigen belang handelt, maar in zijn beslissingen ook de belangen van de werknemer(s) meeweegt. Het is van groot belang in een arbeidsrelatie dat iedereen netjes met elkaar omgaat, collega’s onderling,  maar ook werkgever en werknemer.

Het arbeidsrecht kent veel verplichtingen voor de werkgever: hij moet zorgen voor een veilige werkplek, hij moet op tijd het loon betalen en de werknemer heeft recht op scholing. In het kader van het bieden van bescherming aan de werknemer is goed werkgeverschap  een soort vangnetconstructie. Heeft een werkgever zich niet gehouden aan geschreven  dan wel ongeschreven regels, dan kan een werknemer hem daarop aanspreken. Goed werkgeverschap is een heel breed begrip, veel onderwerpen kunnen hieronder vallen. Het is voor de wetgever niet mogelijk om alle situaties apart in de wet op de nemen en daarom is deze vangnetconstructie aangebracht.

Onder goed werkgeverschap valt een veilige werkomgeving en het recht op scholing. Maar is een BHV cursus verplicht voor de werkgever?

Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV’ers aan te wijzen. De BHV verplichting geldt voor bedrijven met één of meerdere werknemers. Er dient altijd een BHV’er op de werkvloer te zijn. Ieder bedrijf moet voorbereid zijn op calamiteiten zoals brand en ongelukken, eerste hulp kunnen bieden, reanimeren met  AED et cetera.

Met drie vestigingen hebben wij ervoor gekozen alle medewerkers een BHV cursus te laten volgen. Zo zorgen we voor elkaar, en voor onze cliënten.

 

 

 

Call Now ButtonBel voor informatie