ESQ Advocaten
Smart Lawyers

Familierecht

Uit elkaar

Als u samen niet meer verder wilt, zult u over een aantal zaken afspraken moeten maken. Waar gaan de kinderen wonen, wie betaalt de kosten van de kinderen, wat gebeurt er met de gezamenlijke woning, etc. Afhankelijk van de samenlevingsvorm kunt u sommige zaken zelf regelen.

Samenwoning

U kunt zelf afspraken maken over de beëindiging van de relatie. Als er kinderen zijn, bent u verplicht om een ouderschapsplan te maken.

Ouderschapsplan

Bij een verzoek tot echtscheiding hoort een ouderschapsplan. Dit plan is ook verplicht voor samenwonende ouders die uit elkaar gaan. In het ouderschapsplan staan afspraken over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling. ESQ Advocaten helpt u graag bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

Voor de echtscheiding hebt u een advocaat nodig. Wel kunt u met elkaar afspraken maken over de beëindiging van de relatie. Deze komen in het echtscheidingsconvenant te staan. Als er kinderen zijn, moet u ook een ouderschapsplan opstellen. Om dit zo voordelig en snel voor u te regelen hebben we hiervoor een online dienst in het leven geroepen: www.Voordeelscheiding.nl. U kunt hier goedkoop scheiden en uw zaak wordt  snel afgehandeld.

Geregistreerd partnerschap

Bij een geregistreerd partnerschap kunt u samen een convenant opstellen met daarin de gemaakte afspraken. Dit moet door een advocaat worden beoordeeld. Op basis van de verklaring van de advocaat laat u het partnerschap bij de gemeente beëindigen. Als er kinderen zijn, wordt de beëindiging uitgesproken door de rechtbank. Deze beoordeelt het door u opgestelde ouderschapsplan.

Wilt u advies over Familierecht?

Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

 

Partneralimentatie

Als één van de ex-partners niet – helemaal – in zijn levensonderhoud kan voorzien, moet de ander bijdragen in de kosten. Deze alimentatieplicht geldt na echtscheiding en na beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Die verplichting stopt als de ander hertrouwt, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. De maximale alimentatieduur is twaalf jaar.

Kinderalimentatie

De ouders kunnen onderling afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Vervolgens beoordeelt de rechter het bedrag. Als er geen afspraken zijn gemaakt, dan stelt de rechter het bedrag vast. De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot 21 jaar. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen, heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag.

Pensioenverevening

Beide partners hebben recht op de helft van het opgebouwde pensioen. In huwelijkse voorwaarden of in het scheidingsconvenant kunnen ze een andere verdeling afspreken. De verdeling van het pensioen geldt ook voor partners die van tafel en bed scheiden, echter niet voor ongehuwd samenwonenden zonder geregistreerd partnerschap. De pensioenuitvoerder moet binnen twee jaar na de scheiding geïnformeerd worden door betrokkenen.

ESQ Advocaten voldoet aan de gedragscode in het personen- en familierecht.