Eerder informeerde ESQ Advocaten u over de wettelijke rente als pressiemiddel, wanneer uw facturen niet tijdig worden voldaan. Zodra uw debiteur zijn factuur niet voldoet, moet u in actie komen om alsnog uw geld te krijgen. In sommige gevallen is een telefoontje voldoende, maar in andere gevallen moet u hardere maatregelen treffen en bijvoorbeeld een incassobureau of advocaat inschakelen. Dit kost veel tijd en geld. De wetgever begrijpt dit en heeft de mogelijkheid geboden deze buitengerechtelijke incassokosten op de debiteur te verhalen.

De kosten
In de wet is vastgelegd dat de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor vergoeding in aanmerking komen. U mag de volgende kosten rekenen:[1]

–          15% over de eerste € 2.500,- in hoofdsom met een minimum van € 40,-;
–          10% over de volgende € 2.500,- in hoofdsom;
–            5% over de volgende € 5.000,- in hoofdsom;
–            1% over de volgende € 190.000,- in hoofdsom;
–        0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-.

Deze bedragen zijn exclusief BTW. U mag dus altijd ten minste € 40,00 in rekening brengen, ook wanneer de kosten die u werkelijk hebt gemaakt lager liggen. Daarnaast mag u met een ondernemer afwijken van deze percentages. Zijn geen afspraken gemaakt of betreft het een consument, dan bent u gehouden aan de genoemde percentages.

De aanmaning en dagvaarding
Let u er op dat u een consument 14 dagen gunt om alsnog uw factuur te voldoen, nadat de uiterste dag van betaling is verstreken. U doet dit door de consument aan te manen en te waarschuwen voor het in rekening brengen van extra kosten, zoals de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Na deze 14 dagen mag u het factuurbedrag daadwerkelijk verhogen met deze kosten. Voor de ondernemer geldt dat hij direct na de uiterste dag van betaling de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is. Een aanmaning is bij ondernemers niet benodigd.

Sorteren de aanmaning en herinnering geen effect, dan kunt u de debiteur voor de rechter dagen. In de dagvaarding dient u eveneens aandacht te besteden aan de te vorderen buitengerechtelijke incassokosten. ESQ Advocaten neemt u graag uw vorderingen uit handen. Wij berekenen voor u alle bijkomende kosten en stappen, indien nodig, naar de rechter, zodat u krijgt waar u recht op hebt.

[1] Let op, de Rechtspraak heeft een enigszins afwijkende aanbeveling gedaan.

Call Now ButtonBel voor informatie