U mag een vergoeding voor incassokosten in rekening brengen wanneer uw debiteur u niet betaalt. U moet immers de nodige telefoontjes plegen met de debiteur, hem brieven schrijven en wellicht zelfs een advocaat inschakelen om uw kosten vergoed te zien. Lange tijd was niet helder wanneer u nu welk bedrag mag rekenen. Hieronder volgen de belangrijkste gegevens op een rij.

De vergoeding

In de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten is vastgelegd dat de redelijke kosten die u maakt om het geschil buiten de rechter om te regelen voor vergoeding in aanmerking komen. Het gaat daarbij niet om de kosten welke u maakt, maar om het bedrag dat uw debiteur u verschuldigd is:[1]

  • 15% over de eerste € 2.500,- in hoofdsom met een minimum van € 40,-;
  • 10% over de volgende € 2.500,- in hoofdsom;
  • 5% over de volgende € 5.000,- in hoofdsom;
  • 1% over de volgende € 190.000,- in hoofdsom;
  • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-.

Over deze bedragen wordt geen BTW gerekend. U mag dus altijd ten minste € 40,00 in rekening brengen, ook wanneer de kosten die u werkelijk hebt gemaakt lager liggen. Daarnaast mag u met een ondernemer afwijken van deze percentages. Zijn geen afspraken gemaakt of betreft het een consument, dan bent u kunt u niet meer in rekening brengen dan de genoemde percentages.

Wanneer te rekenen

U dient te onderscheiden of uw debiteur een ondernemer of rechtspersoon is, dan wel een consument. Is uw debiteur namelijk een ondernemer of rechtspersoon, dan mag u vanaf het moment dat de uiterste betaaldag is verstreken bovengenoemde kosten in rekening brengen. U hoeft hem/haar niet aan te manen. Is uw debiteur een consument, dan mag u de kosten pas in rekening brengen bij de aanmaning. Uw debiteur aanmanen doet u door een brief te sturen waarin u aangeeft dat de betalingstermijn is verstreken en waarin u een laatste mogelijkheid tot betaling biedt. Voor consumenten geldt dat u hen minimaal 14 dagen in de gelegenheid moet stellen alsnog uw nota plus de incassokosten te voldoen. In deze aanmaningsbrief dient u te waarschuwen voor het feit dat wanneer na deze laatste betaalmogelijkheid alsnog niet is betaald, de wettelijke rente verschuldigd is en er mogelijk een gerechtelijke procedure wordt gestart.

Zijn de 14 dagen verstreken zonder dat u alsnog een betaling hebt ontvangen? Dan is een gang naar de rechter onvermijdelijk. Let u er op dat ook in de dagvaarding aandacht dient te zijn voor de buitengerechtelijke incassokosten. Voor ESQ Advocaten spreekt dit voor zich; wij zijn u dan ook graag van dienst.

[1] Let op, de Rechtspraak heeft een enigszins afwijkende aanbeveling gedaan. ESQ Advocaten kan exact berekenen welke kosten u bij de debiteur in rekening mag brengen.