In onzekere tijden is het goed te weten dat er voor ondernemers mogelijkheden zijn om bij tegenwind een in de kern gezonde onderneming door het economische dal te trekken.
Sinds 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet is bedoeld voor ondernemingen die in beginsel levensvatbaar zijn maar die in de betalingsproblemen zijn gekomen.
De WHOA biedt de mogelijkheid om een akkoord aan te bieden aan de schuldeisers. Een gedeelte van de schulden wordt kwijtgescholden. Waar het voor intrede van de wet niet mogelijk was om een schuldeiser die niet instemde met het aanbod hierin mee te krijgen, is deze mogelijkheid er onder de WHOA wel. De schuldeisers kunnen worden gedwongen om deel te nemen aan het akkoord. Hier zijn uiteraard wel voorwaarden aan verbonden.
Naast het feit dat er een oplossing moet komen voor de huidige schulden is het onder de WHOA van belang om een herstelplan op te stellen. Duidelijk moet blijken hoe de onderneming in de toekomst gaat zorgen voor voldoende cashflow.
De WHOA biedt veel mogelijkheden maar er zitten aan de andere kant, terecht, veel voorwaarden aan verbonden. Wij raden u dan ook altijd aan om een herstructureringsdeskundige in te schakelen en een advocaat. De WHOA is complex en het is van groot belang  om de procedure correct te doorlopen.
Zit u als onderneming in een situatie waarbij u dreigt af te stevenen op een onnodig faillissement neem dan contact met ons op zodat we kunnen analyseren wat de mogelijkheden zijn! ESQ Advocaten heeft advocaten en herstructureringsdeskundigen in dienst en staat u graag bij.

Vraag naar Marieke Simons – herstructurering en insolventie

Call Now ButtonBel voor informatie