Gedupeerde winkeliers kunnen sinds kort hun schade direct laten verhalen op de winkeldieven. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en de Stichting Overlast Donatie (SODA) hebben hierover onderling afspraken gemaakt. Nadat er aangifte is gedaan kan de winkelier de schade à € 151,= per gebeurtenis verhalen op de dief. Winkeliers kunnen zich registreren op de www.afrekenenmetwinkeldieven.nl en na de aangifte ontvangen ze een schadeverhaalformulier. Het HBD zal de inning van de claim overnemen.