ESQ Advocaten
Smart Lawyers

ESQ Advocaten is ondernemers graag op een breed vlak van dienst. Uiteraard is het mogelijk om ESQ Advocaten in te schakelen wanneer u bij een geschil betrokken raakt, maar heeft u al eens aan de volgende diensten gedacht:

Opstellen en updaten voorwaarden en overeenkomsten

Overeenkomsten en (algemene) voorwaarden zijn onmisbaar in de huidige tijd. Afspraak is afspraak, maar wat was de afspraak ook alweer? Als u goede en actuele overeenkomsten en voorwaarden hanteert, weet uw klant waar hij aan toe is en kunt u hem daar aan houden. ESQ Advocaten helpt zowel bij het opstellen als het actualiseren en aanpassen van uw overeenkomsten en voorwaarden daarvan aan nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Reorganisatie

ESQ Advocaten is regelmatig betrokken bij reorganisaties. Bij het ontslaan van grotere groepen werknemers komt het aan op de details. Wij bewaken het proces, houden contact met de verschillende instanties en houden de voortgang nauwlettend in het oog.

Bedrijfsjurist-on-demand

Het is mogelijk een van onze advocaten te laten fungeren als in-house bedrijfsjurist. Uw bedrijfsjurist beheert contracten, stelt een risicoanalyse op en adviseert gevraagd en ongevraagd over alle juridische aspecten van uw onderneming, houdt de formele voorschriften van uw vennootschap in de gaten en meer. De luxe van een eigen bedrijfsjurist zonder de lasten van een dienstverband. 


Sanering

ESQ Advocaten heeft door de jaren heen expertise opgebouwd in het begeleiden van bedrijven in financiële moeilijkheden. Het innen van achterstallige facturen, een efficiënt debiteurensysteem en het begeleiden van een schuldsanering komen daarbij aan de orde.

Alternatieve vormen van conflictbeheersing

Procederen is duur en wordt steeds duurder. Het loont daarom de moeite om bij een geschil te kiezen voor een vorm van alternatieve conflictbeheersing. Bijvoorbeeld mediation waar ook de advocaat aan tafel zit. Daarbij bereiken partijen oplossing zonder tussenkomst van de rechter. Tegen lagere kosten en veel sneller. Iets om over na te denken. 

Litigation ofwel procederen

Onze core business. Procederen doen we graag en veel. Als dat nodig is, leggen wij beslag bij de wederpartij, dagen hem voor de rechter of vragen het faillissement aan. En als het moet kan dat snel. Door onze ruime proceservaring kunnen we u ook adviseren als u zelf gedagvaard wordt.