Stel u koopt een auto bij de plaatselijke dealer of een fotocamera bij een online elektronicagigant. Na drie weken blijkt de auto of de fotocamera niet naar behoren te werken. U neemt contact op met de verkoper. Die verwijst naar zijn algemene voorwaarden, waarin is bepaald dat u 25 % van de reparatiekosten dient te betalen. Mag dit?

Allereerst een paar vragen vooraf. Bent u een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf? Was de verkoper wel een professionele verkoper, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf? Betrof het de aankoop van een roerend goed, ofwel kocht u iets anders dan bijvoorbeeld een woning of elektriciteit? Dan is er sprake van een consumentenkoop in de zin van de wet en is onderstaande uitleg op uw situatie van toepassing.

In de wet is bepaald dat de consument een aantal rechten heeft wanneer een aankoop ‘non-conform’ is, ofwel niet over de eigenschappen beschikt welke u mocht verwachten. Bij een auto hoeft bijvoorbeeld bij normaal gebruik niet te worden verwacht dat de bodemplaat al na enkele dagen volledig is verroest en van een fotocamera mag worden verwacht dat er zuivere foto’s mee kunnen worden gemaakt. Blijkt dat zeer kort na de aankoop toch essentiële eigenschappen ontbreken, dan wordt vermoed dat dit ten tijde van de aankoop al zo was. Natuurlijk moet u niet zelf het product stuk hebben gemaakt of verkeerd hebben gebruikt.

Wat mag u van de verkoper verwachten? U moet de verkoper in de gelegenheid stellen om het product te repareren, te vervangen of om het ontbrekende onderdeel bijvoorbeeld alsnog te leveren. Lukt dit niet, dan kunt u de aankoop ontbinden en/of hebt u recht op een schadevergoeding. De verkoper mag niet van u vragen om mee te betalen aan de reparatie of vervanging. Dit moet volledig gratis worden aangeboden. Daarnaast mag de verkoper geen bedrag inhouden op het terug te betalen aankoopbedrag omdat u het product al zou hebben gebruikt.

Wat mag de verkoper van u als consument verwachten? De verkoper mag uiteraard van u verwachten dat u het product op normale wijze hebt gebruikt, maar ook dat u tijdig hebt geklaagd. Volgens de wet moet u binnen een redelijke termijn nadat u hebt ontdekt dat het product niet voldoet bij de verkoper klagen, waarbij de wet voorschrijft dat dit in ieder geval binnen twee maanden moet zijn. U kunt dus niet eerst nog een half jaar met de auto doorrijden, tenzij u niet wist dat de bodemplaat verroest was en u hier pas bij de eerst volgende APK achter komt. Komt u er bij de APK achter, dan gaan de twee maanden lopen waarbinnen u moet klagen.

Hebt u iets gekocht en laat de verkoper u in de kou staan? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ESQ Advocaten via 0162-523033 of info@esq.nl.