BN De Stem Donderdag 10 november 2011:

BREDA – De familie Wijers mag in Breda haar naam op geen enkele wijze koppelen aan de verkoop van bedden of artikelen die met slapen verband houden.

Die naam heeft zij namelijk verkocht aan oud-medewerker Ton van Essen die onder Wijers Slaapcomfort aan de Huifakkerstraat bedrijf voert.Ook moet Wijers de domeinnaam www.wijersbreda.nl afstaan aan Van Essen. Anders geldt een dwangsom van 2500 euro per dag met een maximum van 50.000 euro. Dat heeft rechter J.P. Leijten bepaald in het kort geding dat Ton van Essen via mr. Geert de Haas van ESQ-advocaten heeft aangespannen tegen vader André en dochter Marieke Wijers van MW Bedden en Slapen.

De rechter heeft Van Essen op alle punten in het gelijk gesteld. Behalve genoemde toegewezen eisen moet Weijers 5000 euro betalen als voorschot op nader vast te stellen schadevergoeding en moet hij alle proceskosten betalen. Wijers krijgt tien dagen de tijd om aan de eisen te voldoen, anders gaat de dwangsom lopen.

De verwikkelingen tussen partijen begonnen toen de dochter van André Wijers in Breda een zaak begon, waarin ze haar naam gebruikte. Van Essen hield dat tegen omdat hij de zaak had gekocht en daarbij de handelsnaam Wijers in combinatie met bedden eveneens. De rechter oordeelt dat Wijers daarna op diverse manieren, onder meer via de website www.wijersbreda.nl, die handelsnaam ten onrechte heeft gebruikt.