ESQ Advocaten
Smart Lawyers

Glijpartij door een gladde vloer; wie draait op voor schade?

8 maart, 2016
Geschreven door: Geert de Haas

Eind vorig jaar heeft concerthal Ziggo Dome maar liefst € 16.000,00 betaald aan een bezoekster die na een concert viel en haar schouder brak als gevolg van een val op een natte vloer. De vloer bij Ziggo Dome blijkt berucht te zijn en regelmatig het toneel te vormen voor diverse glijpartijen. De medewerkers van de EHBO staan na iedere voorstelling klaar om gevallen bezoekers op te vangen en ook op internet regent het klachten over de vloer. Is de eigenaar van een gladde vloer altijd aansprakelijk wanneer er sprake is van een valpartij of kon de bezoeker bijvoorbeeld voorzien dat er bier en andere dranken op de vloer zouden worden gemorst en daardoor gladheid zouden veroorzaken?

Waarschuwing is het halve werk?

U kent ongetwijfeld de gele bordjes die waarschuwen voor een gladde vloer, bijvoorbeeld wanneer de entree van een winkel is gedweild. Soms kennen ze gekscherend de vorm van een banaan. Toch moet het risico van een glijpartij door een gladde vloer niet licht worden opgevat. Men kan zich lelijk bezeren en zelfs breuken zijn niet uit te sluiten, zoals in de inleiding al aan bod kwam. De rechter vindt dan ook dat de eigenaar van de vloer deugdelijk dient te waarschuwen wanneer deze glad is. Het is daarbij niet van belang of het een vloer in een concerthal, een hotel of juist de werkvloer betreft.

Eigendom en opstal

Het eigendom van de vloer hangt samen met de opstal. De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men er in de gegeven omstandigheden aan mag stellen en daardoor een gevaar oplevert, is aansprakelijk wanneer dat gevaar zich verwezenlijkt. Dit geldt ook wanneer een extern bedrijf voor bijvoorbeeld de reiniging of het onderhoud wordt ingehuurd. Onder meer de ruwheid van de vloer en de omstandigheden waaronder men zich bevindt spelen een rol. Wie geen slippers draagt in de sauna terwijl de huisregels dit voorschrijven draait zelf op voor de schade na een valpartij. Wie in de supermarkt valt doordat de droogloopmat iets te vaak is gebruikt en als gevolg van het vocht wegschuift kan met succes de supermarkt aanspreken, tenzij er deugdelijk werd gewaarschuwd voor het gevaar. In het voorbeeld van Ziggo Dome dient men dus onder meer na te gaan of vanuit Ziggo Dome voldoende werd gewaarschuwd voor de gladde vloer.

Buitenshuis

Dan nog de ‘vloer’ buitenshuis. Eerder schreef ik het artikel ‘Is de wegbeheerder aansprakelijk voor uw schade?’ In veel gevallen zal deze vraag bevestigend kunnen worden beantwoord, maar opnieuw dienen alle omstandigheden van het geval in het oog te worden gehouden. De overheid kan bijvoorbeeld niet garanderen dat al haar wegen ijsvrij zijn en juist wanneer het wegdek als gevolg van winterse weersomstandigheden glad is, mag van de weggebruiker worden verwacht dat deze zijn rijgedrag aanpast.

Bent u gevallen en wilt u weten of u uw schade kunt verhalen? Neem dan vrijblijvend contact op met ESQ Advocaten op het nummer 0162-523033 of via info@esq.nl.