Iedereen plaatst zo nu en dan een update op sociale media. U plaatst een foto van uw vakantie op Facebook of houdt uw volgers op de hoogte van uw bezigheden. Niet alleen uw vrienden of familie vindt deze updates interessant. Een gezin heeft bijvoorbeeld een boete van de leerplichtambtenaar ontvangen omdat zij buiten de vakantie om naar het buitenland vertrokken. Andere ouders zagen vakantiekiekjes op Facebook en klikten bij de leerplichtambtenaar. Ook verzekeraars en werkgevers hebben interesse in uw handel en wandel op internet. Hoe ver mag deze interesse reiken, ofwel hoe ver gaat fraudeonderzoek via internet? Grote belangen Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars volgt dat in 2014 voor maar liefst 900 miljoen is gefraudeerd bij uitkeringen onder schadeverzekeringen. U kunt zich voorstellen dat verzekeraars het fraudebedrag terug willen dringen naar nihil en hen er veel aan gelegen is om de fraude op te sporen. Ook werkgevers willen weten of hun medewerkers daadwerkelijk arbeidsongeschikt zijn. U kent vast verhalen van werknemers die claimden ziek te zijn en vervolgens op sociale media vermelden een dagje de stad in te gaan of die menen geen werk te kunnen verrichten, maar ondertussen wel hun woning eigenhandig verbouwen. Wet- en regelgeving Voor verzekeraars geldt de ‘Gedragscode persoonlijk onderzoek’ en ook is een ‘Handreiking online onderzoek naar klanten of relaties door verzekeraars’ opgesteld. Hieruit volgt dat de verzekeraar een onderzoek op internet naar verzekerden in mag stellen, mits er onder meer een privacybeleid geldt en de gegevens met een specifiek doel worden verzameld. Ook de werkgever blijkt haar werknemers via internet te mogen volgen. Blokker mocht bijvoorbeeld haar werknemer op staande voet ontslaan toen deze zich op internet zeer negatief uitliet over zijn werkgever. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft de do’s en don’ts voor de werkgever uiteengezet. Hieruit volgt dat de werkgever een legitiem doel dient te hebben om de werknemer op sociale media te volgen, als ook dat het onderzoek zich dient te beperken tot openbare gegevens, of internetgebruik onder werktijd (wederom met een legitiem doel). Sollicitatieprocedures Bent u druk aan het solliciteren en vraagt u zich af of een potentiële werkgever u af mag wijzen omdat uw vrienden u in een aantal beschamende foto’s hebben getagd? Dan is het van belang om de vacaturetekst en/of website van de betreffende onderneming te raadplegen. Er dient namelijk te worden gewaarschuwd voor de screening. Tevens moet u zich afvragen of deze informatie relevant is voor de functie waarop u hebt gereageerd. Voorkomen is echter beter dan genezen. Afgeschermde informatie kan en mag namelijk niet zomaar worden geraadpleegd. Stel uw privacyinstellingen daarom zo in dat u altijd zelf controle houdt op wat op het internet belandt. Wie namelijk op internet schrijft, blijft. Lees ook meer over het recht om verwijderd te worden uit zoekmachines via https://www.esq-advocaten.nl/algemeen/verwijderd-worden-uit-zoekmachines-kan-dat

Call Now ButtonBel voor informatie