U werkt jarenlang hard voor uw zaak; u hebt een goede naam opgebouwd en uw product of dienst staat voor kwaliteit. U hebt hierdoor goodwill gecreëerd, wat maakt dat uw onderneming een interessante overnamekandidaat is. Zodra u uw onderneming ter overname aanbiedt, moet u echter uw kaarten op tafel leggen. Beschermt u uw goodwill niet tijdig, dan loopt u het risico dat u de goodwill aan de potentiële overnemer cadeau doet.

Goodwill en overname
De totale waarde van uw onderneming is door het bestaan van goodwill groter dan de optelsom van de waarde van de afzonderlijke activa en passiva. Goodwill ziet dan ook op de meerwaarde van uw onderneming. Het zijn de bestanddelen van uw onderneming die niet direct op de balans zijn opgenomen, maar die wel ten dienste staan van uw onderneming. Denkt u aan een vaste klantenkring of uitgebreide kennis. Goodwill heeft geen fysiek karakter en is daarom niet in een kluis te bewaren.

U kunt een overname realiseren door de aandelen in uw onderneming te verkopen of door alle bestanddelen afzonderlijk over te dragen. Wanneer u ervoor kiest om alle bestanddelen afzonderlijk over te dragen, dan moet u weten waar uw goodwill uit bestaat en welke waarde hieraan mag worden gekoppeld. Er bestaan rekensommen voor het berekenen van de waarde van goodwill, maar het voert te ver deze rekensommen op deze plaats te bespreken. Als u uw aandelen overdraagt, dan ontvangt u direct een vergoeding voor de goodwill. In beide gevallen dienen uw cijfers up-to-date te zijn voor een goed inzicht van de waarde.

De bescherming
De ondernemer heeft geen recht op het voortduren van de waarde en het bestaan van de goodwill, omdat het niet vastomlijnd is. Dit neemt echter niet weg dat goodwill te beschermen is. U wilt niet dat de potentiële koper de onderhandelingen afbreekt, om met de opgedane kennis een concurrerende onderneming te starten. Het is daarom van essentiële waarde reeds voor de start van de onderhandelingen een non-concurrentiebeding aan te gaan. De bescherming tegen oneerlijke concurrentie is in het bijzonder van belang bij de overname van een onderneming die nauwelijks uit activa, maar vooral uit blootgelegde kennis en een uitgebreid klantenbestand bestaat.

Verder is ter bescherming van goodwill een geheimhoudingsovereenkomst onmisbaar, zodat uw bedrijfsgeheimen niet op straat komen te liggen, bijvoorbeeld wanneer de overnameonderhandelingen stranden. Tevens dient de geheimhoudingsovereenkomst ter voorkoming van het voorshands publiekelijk bekendraken van de overname. Voorkomen moet worden dat onrust in de markt ontstaat, waardoor afnemers of juist leveranciers voorshands hun vertrouwen in uw onderneming opzeggen.

Een goede bescherming van uw goodwill begint aldus met een goed inzicht in en waardering van uw onderneming. Verder moet u alle scenario’s open houden en er dus ook rekening mee houden dat de onderhandelingen kunnen worden afgebroken. Dit artikel vormt een bloemlezing van het uitgebreide onderzoek: de bescherming van goodwill in en na overnames, geschreven door Melanie Cornelissen-Hermes, gepubliceerd door Tilburg University. Voor meer informatie over de bescherming van uw goodwill kunt u contact opnemen met ons kantoor via het nummer 0162-523033.

Call Now ButtonBel voor informatie