ESQ Advocaten
Smart Lawyers

De beëindigingsovereenkomst in het arbeidsrecht onder de loep genomen

3 november, 2016
Geschreven door: Geert de Haas

Wie niet meer verder wil met zijn werknemer kan verschillende routes kiezen om de werknemer te ontslaan. Als er sprake is van een ernstige gedraging van de werknemer kan dit bijvoorbeeld reden zijn voor ontslag op staande voet. Als er sprake is van ziekte van de werknemer of een ontslag om bedrijfseconomische redenen kan het UWV om een ontslagvergunning worden gevraagd. In andere gevallen behoort een procedure bij de kantonrechter tot de mogelijkheden. Wat echter vaak tot gunstigere afspraken leidt is de beëindigingsovereenkomst. Waar moet u op letten wanneer u een beëindigingsovereenkomst sluit?

Eigen afspraken
De beëindigingsovereenkomst bestond al voor de invoering van de Wet werk en zekerheid en kent ook, of juist, vandaag de dag nog vele voordelen ten opzichte van de hiervoor genoemde alternatieven. Door een beëindigingsovereenkomst met elkaar te sluiten hebben partijen de te maken afspraken immers zelf in de hand. In het geval van een gerechtelijke mogen beide partijen wel hun zegje doen, maar is het uiteindelijk de rechter die het laatste woord heeft. De rechter gaat immers niet tussen de partijen bemiddelen over de vergoeding die moet worden verstrekt aan de werknemer, maar rekent een bedrag voor en daar moeten partijen zich vervolgens aan houden.

Snelheid en bedenktijd
Een procedure voor de rechtbank of bij het UWV neemt doorgaans een aantal weken in beslag. Al deze tijd is er sprake van onzekerheid voor zowel de werknemer als de werkgever. Onzekerheid is er in veel mindere mate wanneer de partijen om de tafel gaan zitten, hun visie op het ontslag verwoorden en hier over en weer in gaan middelen. Zo’n gesprek kan al binnen een dag tot afspraken leiden. Een nadeel voor de werkgever en voordeel voor de werknemer is dat de beëindigingsovereenkomst een verplichte bedenktermijn van 14 dagen moet bevatten. In deze periode kan de werknemer zonder opgaaf van reden alsnog besluiten niet akkoord te gaan met de getekende beëindigingsovereenkomst.

Dwingend karakter
Na deze 14 dagen zijn de afspraken voor beide partijen dwingend. De beëindigingsovereenkomst is namelijk ook meteen een vaststellingsovereenkomst en deze overeenkomst heeft als kenmerk dat hier niet zonder meer op teruggekomen kan worden. Juist vanwege dit dwingende karakter is het sterk aan te raden om deskundig advies in te winnen bij zowel het opstellen als het al dan niet aangaan van een beëindigingsovereenkomst. De advocaten van ESQ Advocaten hebben ruime ervaring in het opstellen en beoordelen van beëindigingsovereenkomsten en voorzien u graag van advies. Neemt u vrijblijvend contact met ons op via
info@esq.nl, het telefoonnummer 0162-523033 of kom tijdens kantooruren eens onder het genot van een kop koffie de mogelijkheden bespreken.