ESQ Advocaten
Smart Lawyers

Centraal Digitaal Beslagregister ter voorkoming opeenstapeling beslagen

7 december, 2015
Geschreven door: Mark van Essen

Per 01 januari a.s. is het zo ver. Per deze datum moeten alle deurwaarders aangesloten zijn bij het Centraal Digitaal Beslagregister (CDB). Het CDB maakt per debiteur inzichtelijk welke schuldeisers tegen welk bedrag beslag hebben gelegd. Door het CDB te raadplegen kan eenvoudig worden nagegaan of de beslagvrije voet verdere beslagen mogelijk maakt, of dat de grens is bereikt. Tot op heden is dit namelijk vaak niet duidelijk, zodat door de opeengestapelde beslagen de beslagvrije voet ruimschoots kan zijn overschreden.

Beslagvrije voet

Wanneer een rekening niet tijdig volledig wordt betaald, kan de schuldeiser een deurwaarder of incassobureau inschakelen. Deze deurwaarder of dit incassobureau zal doorgaans allereerst proberen de debiteur alsnog tot betaling te bewegen. Lukt dit niet of is er vrees voor verduistering, dan zal door een deurwaarder over worden gegaan tot het leggen van beslag. Er kan beslag worden gelegd op goederen, banktegoeden, maar ook op het inkomen. Wanneer er beslag op het inkomen wordt gelegd, mag dit uiteraard niet op het gehele inkomen worden gelegd. De debiteur moet iets overhouden om van te kunnen leven. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. De beslagvrije voet is grofweg gezegd 90% van de bijstandsnorm.

Opeenstapeling beslagen

Soms bevindt een debiteur zich dusdanig in de problemen, dat het niet bij één beslag blijft. Er worden in dat geval beslagen op elkaar gestapeld. Door deze opeenstapeling van beslagen is vaak niet meer inzichtelijk of de beslagvrije voet wordt gerespecteerd. Het is de overheid opgevallen dat hierdoor veel gezinnen nog verder in de problemen komen, doordat ze bijvoorbeeld de woonlasten niet meer kunnen betalen. Deze onoverzichtelijke opeenstapeling is de overheid een doorn in het oog, zodat een speciaal register wordt geopend, waarin alle beslagen worden geadministreerd.

Het register

Vanaf 01 januari a.s. moeten alle deurwaarders bij het register zijn aangesloten en moeten zij alle loongerelateerde beslagen in dit  register opnemen. Zo wordt niet alleen de beslagvrije voet beter gerespecteerd, maar weten ook de schuldeisers eerder waar zij aan toe zijn. De deurwaarder kan namelijk eenvoudig zien of er nog ruimte is voor verder beslag, of dat wellicht alle mogelijkheden reeds zijn benut. Zo wordt voorkomen dat de schuldeiser kosten maakt voor het leggen van het beslag, terwijl dit beslag niet te effectueren blijkt. Op een later moment zal het register waarschijnlijk ook voor instanties zoals het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden opengesteld.