ESQ Advocaten
Smart Lawyers

Arbeidsrecht voor ondernemers

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is in bepaalde gevallen. Soms is er sprake van een ernstige schending van het vertrouwen van de werkgever (verduistering of fraude). Soms is er sprake van een jarenlange opeenstapeling van kleine misstappen van de werknemer die leiden tot de spreekwoordelijke ‘volle emmer’.

Waar moet u aan denken als u uw werknemer op staande voet wilt ontslaan?

 • Ga na of het gedrag van de werknemer ontslag op staande voet rechtvaardigt
 • Wacht niet te lang met het aanzeggen van het ontslag
 • Geef de werknemer de gelegenheid zijn kant van het verhaal te vertellen
 • Zet het ontslag op papier en verstuur de brief per aangetekende post of laat de werknemer tekenen voor ontvangst

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Het is mogelijk om zonder tussenkomst van de rechter de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te ontbinden. Dan kan bij tegenvallende bedrijfsresultaten, veranderingen in de organisatie, maar ook als de werknemer bij nader inzien niet geschikt is voor zijn functie. Bij een dergelijk ontslag behoudt de werknemer doorgaans zijn uitkeringsrechten.

Waar moet u aan denken bij beëindiging met wederzijds goedvinden?

 • De werkgever dient het initiatief te nemen
 • Er mag geen sprake zijn van een verwijt aan de werknemer
 • Houd de opzegtermijn in de gaten
 • Stel een beëindigingsovereenkomst op

Wilt u advies over Arbeidsrecht?

Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

 

De werknemer werkt niet mee aan zijn re-integratie

Als een werknemer ziek is, moet hij er alles aan doen om weer aan het werk te gaan. Hij moet aanwijzingen van de bedrijfsarts opvolgen en aangepast werk accepteren, zelfs als dit bij een ander bedrijf is.

Wat kan de werkgever doen als de werknemer niet meewerkt?

 • Spreek de werknemer aan op zijn gedrag en wijs hem op de consequenties
 • Komt de werknemer afspraken niet na, geef dan een schriftelijke waarschuwing. Verandert het gedrag niet dan, mag u hem minder betalen.
 • Werkt de werknemer helemaal niet meer mee dan mag u het loon opschorten.