Jouw Omgang

Procedures over kinderen na scheiding liggen gevoelig en vergen ervaring, tact en inlevingsvermogen. Onze advocaten en mediators hebben veel ervaring met deze kwesties en weten deze vaak tot een goede oplossing te brengen.

Onze Pakketten

Wij bieden rechtshulppakketten met een vaste prijs die de hele procedure omvatten. Afhankelijk van de situatie zetten we jouw eigen advocaat of mediator in.

Jouw Omgang Basis
 • Als je recht hebt op gefinancierde rechtsbijstand “advocaat van onvermogen” zie www.rechtsbijstand.nl)
 • Als je geen afspraken met je ex kan maken

Je krijgt:

 • online procedure met één persoonlijke afspraak
 • correspondentie en onderhandelingen met de wederpartij
 • indienen verzoek bij de rechtbank
 • advocatenbijstand tijdens de zitting

Het Jouw Omgang Basis pakket kost €331,00.

Jouw Omgang Plus
 • Als je zelf de procedure moet betalen
 • Als je geen afspraken met je ex kan maken

Je krijgt:

 • persoonlijke intake en vervolggesprekken
 • correspondentie en onderhandelingen met de wederpartij
 • indienen verzoek bij de rechtbank
 • advocatenbijstand tijdens de zitting

Het Jouw Omgang Plus pakket kost €2.499,50.

Uurtarieven

Junior advocaat: €165

Senior advocaat: €225

Toevoeging

Als je geen advocaat kan betalen, kan je gebruik maken van een toevoeging. Je betaalt dan een eigen bijdrage en de overige advocaatkosten komen voor rekening van de overheid. Daarnaast betaal je (gereduceerd) griffierecht en deurwaarderskosten.

Call Now ButtonBel voor informatie