Wanneer je relatie verbroken wordt, breekt vaak een zware periode aan. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen en jouw omgeving. Het is fijn als je in zo’n periode op iemand kunt leunen die probeert om afspraken te maken met je ex, en tegelijkertijd oog heeft voor de emotionele kant van het verhaal.

Diane Smeulders-Martens kan jou op een objectieve en professionele manier bijstaan met oog voor de verschillende (vaak tegengestelde) belangen. Als het niet lukt om afspraken te maken, kan zij jou bijstaan in een gerechtelijke procedure. Niet alleen in geval van scheiding, maar ook bij andere familierechtelijke problemen zoals alimentatie, omgang, gezag, ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.

Diane Smeulders-Martens

Ik behandel echtscheidingszaken, maar ook zaken die gaan over de verbreking van een samenleving, verdeling, omgang, gezag, alimentatie, erkenning en ontkenning van het vaderschap, ondertoezichtstelling en / of uithuisplaatsing.

Dat betekent dat ik de hele dag met en voor mensen werk. Iedere zaak heeft daarom naast een juridische kant ook een emotionele kant. Het is mijn taak om te zorgen dat alle aspecten aan de orde komen en dat een goede (juridische) aanpak gevonden wordt, die past bij de specifieke aard van de zaak en de persoonlijke belangen van de cliënt.

Het belang van de kinderen staat hierin steeds meer voorop. Dat is niet alleen mijn overtuiging maar inmiddels ook in wet- en regelgeving opgenomen. Mede om die reden is het in mijn ogen belangrijk om de gevolgen van een scheiding zoveel mogelijk in overleg te regelen. Afspraken die in overleg zijn gemaakt, hebben namelijk een groter draagvlak dan regels die (door de rechter) zijn opgelegd. Door te zoeken naar de balans tussen de individuele belangen van partijen en de belangen van de kinderen, wordt onnodige belasting van de kinderen zoveel mogelijk voorkomen.

Indien een oplossing in onderling overleg tussen partijen niet tot de mogelijkheden behoort, (‘It takes 2 to tango”) dan zal ik op basis van mijn ervaring en professionaliteit uw belangen behartigen.

Lidmaatschappen:

  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Vereniging de Jonge Balie Breda

Ik heb mij in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Personen- en familierecht, waaronder:

  • Echtscheidingen
  • Alimentatiezaken
  • Omgangsregelingen
  • Internationaal privaatrecht
  • Jeugdbeschermingsrecht
  • Ouderschap en erkenning
  • Ondertoezichtstelling en / of uithuisplaatsing.

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgende de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Tarieven:

Mijn standaard uurtarief is € 225,00 exclusief 21% BTW en 6% kantoorkosten. Daarnaast behandel ik zaken onder gesubsidieerde rechtsbijstand, ofwel toevoegingszaken. Als u een toevoeging krijgt, betaalt de overheid een deel van de advocaatkosten. Het andere deel betaalt u zelf middels een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen is, hoe lager de eigen bijdrage is.

Naast het uurtarief of de eigen bijdrage kunnen er ook nog andere kosten bijkomen, zoals griffierechten die aan de rechtbank betaald moeten worden, de kosten van uittreksels die bij de gemeente moeten worden opgevraagd of een eventuele proceskostenveroordeling. Gelukkig komt dat laatste in het personen- en familierecht slechts in zeer uitzonderlijke gevallen voor.

Uurtarieven

Junior advocaat: €175

Senior advocaat: €225

Toevoeging

Als je geen advocaat kan betalen, kan je gebruik maken van een toevoeging. Je betaalt dan een eigen bijdrage en de overige advocaatkosten komen voor rekening van de overheid. Daarnaast betaal je (gereduceerd) griffierecht en deurwaarderskosten.

Call Now ButtonBel voor informatie